WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1Thailand2016

รายงานฉบับใหม่ ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย ในปี 2559 อ๊อกฟอร์ด บิสสิเนส กรุ๊ป เปิดตัวรายงานเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทย ประจำปี 2559 The Report Thailand 2016

       คำบรรยายภาพ: หน้าปกของ รายงานเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยในปี 2559

    ประเทศไทย, 25 พฤษภาคม 2559: อ็อกฟอร์ด บิสสิเนส กรุ๊ป (Oxford Business Group หรือ โอบีจี) บริษัทจัดทำรายงานการวิจัย และที่ปรึกษาระดับโลก ได้วิเคราะห์แนวคิดริเริ่มของรัฐบาลที่จะผลักดันนโยบายและมาตรการ เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันในระดับภูมิภาคของประเทศไทยในรายงานฉบับใหม่

     รายงานเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยในปี 2559 (The Report: Thailand 2016) พิจารณาการดำเนินงานของโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในความพยายามที่จะเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค รายงานของ อ๊อกฟอร์ด บิสสิเนส กรุ๊ป บริษัททำรายงานการวิจัย และที่ปรึกษาระดับโลก ยังสำรวจความพยายามของประเทศที่จะใช้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้า ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวแบบไร้พรมแดนเพิ่มตัวสูงขึ้น

     เนื้อหาการรายงาน ประกอบด้วยบทพิเศษที่ติดตามการพัฒนาและขยายตัวของประเทศไทย ในการนำนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ซึ่งมีความแตกต่างจากการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบที่เน้นการร่วมหุ้นในระยะสั้น รายงานมุ่งความสนใจไปที่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาแล้ว ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคพลังงานของประเทศ

     นอกจากนี้ รายงานเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยในปี 2559 ประกอบด้วยบทสัมภาษณ์เชิงลึกของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรายละเอียดของแต่ละภาคส่วน เพื่อชี้แนะนักลงทุน อีกทั้งในรายงานยังประกอบด้วยบทสัมภาษณ์และวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรชั้นนำในภาคส่วนต่างๆ อาทิ

     จูลี บิชอป รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลีย นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มร. ดมีตรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีประเทศรัสเซีย และ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี รวมถึงมีการนำเสนอแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตน

     มร. แอนดรู เจฟฟรี ประธานบริหารและบรรณาธิการใหญ่ของ อ๊อกฟอร์ด บิสสิเนส กรุ๊ป กล่าวว่า ในขณะที่ประเทศได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรกรรมไปสู่เศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม รัฐบาลได้วางแผนที่จะพัฒนาเพื่อการก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพด้วยการลงทุนในด้านพื้นฐานการศึกษาและการวิจัย ร่วมด้วยอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนา

     “รัฐบาลมีเป้าหมายจะทำการวิจัยภายในประเทศและเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขึ้นร้อยละ 1 ถึง 2 ซึ่งเป็นอัตราส่วนของภาครัฐและเอกชนเป็น 70:30 ภายในปี 2564” มร. แอนดรู เจฟฟรี่ กล่าว “สิ่งนี้สอดคล้องกันได้ดีกับเป้าหมายในการสร้างความแตกต่างจากบรรดาประเทศที่มีความเท่าเทียมกัน เพื่อการแข่งขันในเวทีระดับโลกและในต่างประเทศ”

     มร. พอลเลียส คูซินาส บรรณาธิการอำนวยการทวีปเอเชียแห่งอ๊อกฟอร์ด บิสสิเนส กรุ๊ป กล่าวเสริมว่า

ประเทศไทยเร่งที่จะผลักดันการพัฒนาฐานการผลิตสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้านั้นๆ ให้เกิดจำนวนที่มากขึ้น  หรือที่รู้จักในนาม ซูเปอร์ คลัสเตอร์ ที่จะมาสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับธุรกิจเอกชนภายในประเทศ

      “สถานประกอบการของประเทศไทยทั้ง 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษจะอำนวยความสะดวกต่อห่วงโซ่อุปทานที่ไร้พรมแดน ส่งผลต่อภาคยานยนต์พร้อมกับการรวมตัวของประชาคมอาเซียนในอนาคต”

    มร. พอลเลียส คูซินาส กล่าว “รายงานของเราแสดงให้เห็นว่า การเคลื่อนไหวครั้งนี้จะทำให้เกิดคลื่นการลงทุนในฐานการผลิตที่จำเป็นภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น”

    รายงานสำหรับประเทศไทยในปี 2559 (The Report: Thailand 2016) ใช้เวลาในการทำวิจัยภาคสนามมากกว่าหกเดือนโดยกลุ่มนักวิเคราะห์จาก อ๊อกฟอร์ด บิสสิเนส กรุ๊ป รายงานประเมินแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงเศรษฐกิจมหภาค โครงสร้างพื้นฐาน การธนาคาร และการพัฒนาของภาคธุรกิจต่างๆ

เกี่ยวกับอ็อกฟอร์ด บิสสิเนส กรุ๊ป

     อ็อกฟอร์ด บิสสิเนส กรุ๊ป (โอบีจี) เป็นบริษัทจัดทำรายงานการวิจัย และที่ปรึกษาระดับโลก ซึ่งมีการตีพิมพ์เรื่องราวด้านภาวะเศรษฐกิจของตลาดต่างๆในเอเชีย ตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา และแคริเบียน ผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆในทั้งรูปแบบสิ่งพิมพ์และออนไลน์ โอบีจีนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและแม่นยำทางเศรษฐกิจมหภาคและการพัฒนาของภาคธุรกิจต่างๆ ซึ่งรวมถึง การธนาคาร ตลาดทุน การประกันภัย พลังงาน การขนส่ง อุตสาหกรรม และการโทรคมนาคม รายงานสำหรับประเทศไทยในปี 2559 ถูกผลิตโดย เคที ซีมิโก้ จำกัด และ บริษิทที่ปรึกษา บีดีโอ พร้อมด้วย บริษัท จูส ลอว์ แอนด์ คอนซัลท์

      รายงานการวิเคราะห์ประเด็นเศรษฐกิจและธุรกิจนี้ได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญชั้นนำด้านธุรกิจที่มีความครอบคลุมเกี่ยวกับประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคฯบทสรุปออนไลน์ทางด้านเศรษฐกิจของโอบีจีนำเสนอการวิเคราะห์เชิงลึกที่ทันต่อสถานการณ์และประเด็นใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเผยแพร่ให้กับสมาชิกหลายหมื่นรายจากทั่วโลก ส่วนงานที่ให้บริการด้านที่ปรึกษานั้น ทางบริษัทอ๊อกฟอร์ด บิสสิเนส กรุ๊ปได้เสนอการวิเคราะห์ด้านการตลาดพร้อมให้คำปรึกษาแก่บริษัทลูกค้าต่างๆที่มีการดำเนินธุรกิจอยู่และลูกค้าที่เตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ตลาดในภูมิภาคนี้

 

 

loading...

 

 

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!