WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

BAY สมประวณ มนประเสรฐกรุงศรี เผยเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ภาระหนี้รถคันแรกลด กำลังซื้อเพิ่ม 8,000-12,000 บาท

   กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เผยรายได้จากการท่องเที่ยวและภาคเกษตร หนุนกำลังซื้อครัวเรือนทุกภูมิภาคปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับภาระหนี้รถคันแรกทยอยลดลง ดึงกำลังซื้อเพิ่มขึ้น 8,000-12,000 บาท คาดเศรษฐกิจเติบโต 3.2% ในปี 2559 และ 3.3% ในปี 2560 โดยกนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องไปจนปี 2560

     ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ที่ปรึกษาและหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า กำลังซื้อของครัวเรือนมีแนวโน้มดีขึ้นในทุกภูมิภาค จากรายได้ท่องเที่ยวที่ยังคงเติบโตต่อเนื่อง และรายได้ภาคเกษตรที่ราคาสินค้าปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งยังได้รับผลบวกจากมาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย และการปรับขึ้นเงินเดือนลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

     รายได้ภาคเกษตรจะฟื้นตัวชัดเจนขึ้น เมื่อภัยแล้งคลี่คลายลงและผลผลิตข้าวเริ่มออกสู่ตลาดในปลายปีนี้ ขณะเดียวกันฐานะการเงินของครัวเรือนทยอยฟื้นตัว เนื่องจากภาระหนี้จากรถคันแรกของครัวเรือนทยอยหมดลงนับจากปลายปีนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลให้กำลังซื้อของครัวเรือนเพิ่มขึ้น 8,000-12,000 บาท

      การท่องเที่ยว คาดว่าจะยังมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป โดยประเมินว่า การแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญจะมีผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจีนระยะสั้น จึงยังคงคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งปีไว้ที่ 33.3 ล้านคน

       แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ผนวกกับทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกจะสนับสนุนให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปทยอยปรับเข้าสู่กรอบเป้าหมายของธปท.ที่ 1-4% ในเดือนธันวาคมปีนี้ จึงคาดว่า กนง. น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

    เศรษฐกิจไทยจะเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยจะขยายตัว 3.2% และ 3.3% ในปี 2559 และ 2560 ตามลำดับ

เกี่ยวกับกรุงศรี

       กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทยด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และดำเนินธุรกิจมานานกว่า 70 ปี กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก กลุ่มกรุงศรีให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 681 สาขา (เป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 644 สาขาและสาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 37 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 28,000 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ กรุงศรียังเป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีจำนวนบัญชีบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ/สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 7.8 ล้านบัญชี และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนำ (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย (บริษัท เงินติดล้อ จำกัด) อีกด้วย

     กรุงศรี มีพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทยและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

เกี่ยวกับ MUFG (มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป)

     มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในการดำเนินธุรกิจกว่า 350 ปี MUFG มีเครือข่ายสำนักงานกว่า 2,000  แห่ง ราว 50 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงานกว่า 140,000 คน ซึ่งนำเสนอบริการที่หลากหลายครอบคลุมทั้งธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์ แบงก์กิ้ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจเช่าซื้อ ซึ่งรวมทั้งธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ, มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ทรัสต์ แอนด์ แบงก์กิ้ง คอร์เปอเรชั่น (ทรัสต์แบงก์ชั้นนำของญี่ปุ่น) และมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ซิเคียวริตี้ โฮลดิ้ง หนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น MUFG มีเป้าหมายที่จะเป็น กลุ่มสถาบันทางการเงินที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลกตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน  MUFG จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!