WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

NIDAมนตร โสคตยานรกษMPPM NIDA มองท่องเที่ยว-ส่งออก หนุนเศรษฐกิจโค้งสุดท้ายปี 60 ดันทั้งปีเติบโต 3.5-4.0%

       ผู้อำนวยการหลักสูตร MPPM NIDA ระบุเศรษฐกิจโค้งสุดท้ายปี 60 รับอานิสงส์การท่องเที่ยวบูม-ส่งออกยังดี-รัฐอัดงบปลุกเศรษฐกิจเพิ่มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เชื่อทั้งปีเติบโตได้ 3.5-4.0%

          รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (MPPM NIDA) เปิดเผยว่า ได้ประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) เชื่อว่ายังขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องจาก โดยมีปัจจัยบวกจากการท่องเที่ยวในช่วงไฮท์ซีซั่นที่คาดว่าจะขยายตัวจากปริมาณนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้น ที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ควบคู่กับการส่งออกที่พบว่ามีสัญญาณการเติบโตที่ดี โดยในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ สามารถขยายตัวได้ถึง 5.9% ซึ่งเป็นการเติบโตจากการส่งออกสินค้าในหมวดอาหาร หมวดวัตถุดิบ และหมวดน้ำมันจากพืชและสัตว์ แม้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะปรับตัวแข็งค่าขึ้นตั้งแต่ต้นปี เฉลี่ยประมาณ 6.5% เนื่องจากประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยมีแนวโน้มเศรษฐกิจเชิงบวก ไม่ว่าจะเป็น จีน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและอาเซียน ซึ่งไทยมีสัดส่วนการส่งออกสูงถึง 12.2% 11.3% 10.2% และ 25.4% ตามลำดับ

        นอกจากนี้ การดำเนินนโยบายของภาครัฐด้วยการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณคงค้าง โดยเฉพาะรายจ่ายการลงทุนภาครัฐประมาณ 450,000 ล้านบาท และงบลงทุนรัฐวิสาหกิจอีกประมาณ 350,000 ล้านบาท ตลอดจนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 61 ที่กำหนดไว้ 2.9 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.1% ได้เน้นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แล้ว ยังเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศดีขึ้น รวมถึงโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติมีความเชื่อมั่นในด้านการลงทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้ ที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 3.5-4.0%

       “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ ประเมินว่าภาคการท่องเที่ยวและการส่งออก ยังเป็นฟันเฟืองที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงปลายปีนี้ ที่ทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ดี และเมื่อรวมกับการลงทุนของภาครัฐทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและ EEC ซึ่งเชื่อว่าจะสร้างโมเมนตั้มที่ดี ต่อเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้ตามเป้าหมาย

เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน(MPPM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

โดย บริษัท เอ็ม ที มัลติมีเดีย จำกัด  รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณพิภพ  ฆ้องวง

โทร. 0-2612-2081 ต่อ 127 หรือ 08-1929-8864   Email: pipop.k@mtmultimedia.com

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!