WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

NIDAรศ.ดร.มนตร โสคตยานรกษMPPM NIDA แนะรัฐเร่งเบิกจ่ายงบปี 61 หวังกระจายเงินลงรากหญ้า ช่วยกระตุ้น ศก.โค้งสุดท้ายปลายปี

    ผู้อำนวยการหลักสูตร MPPM NIDA แนะรัฐชูนโยบายการคลัง เร่งเบิกจ่ายงบปี 61 ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ พ.ร.บ.ระเบียบฉบับใหม่ หวังช่วยกระจายเงินลงสู่ระดับรากหญ้า ผ่านการพัฒนโครงการในท้องถิ่น พร้อมต่อยอดภาคการท่องเที่ยวช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชุมชน เพื่อหนุนกำลังซื้อภาคครัวเรือน ช่วยดันเศรษฐกิจไทยในปีนี้เติบโตตามเป้า  

      รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับนักบริหาร (MPPM Executive program) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยว่า ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้มีทิศทางที่ดีขึ้นทั้งภาคการส่งออกที่ยังขยายตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงต้นปี  ขณะที่การเติบโตของภาคการท่องเที่ยวของไทยก็มีความโดดเด่น โดยล่าสุดประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกมากเป็นอันดับ 10 ของโลกด้วยจำนวนนักท่องเที่ยว 32.6 ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ด้วยรายได้กว่า 49,900 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยคาดว่าในปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4%

       ดังนั้น รัฐบาลควรฉวยโอกาสนี้ สนับสนุนให้การท่องเที่ยวของไทยเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เม็ดเงินถึงมือประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการสนับสนุนให้ท้องถิ่นรู้จักการพึ่งพาและร่วมมือขับเคลื่อนการท่องเที่ยว อันจะเป็นฐานรายได้ของประเทศที่สำคัญต่อไปได้ในระยะยาว

    นอกจากนี้ ภาครัฐควรใช้นโยบายการคลังผลักดันเศรษฐกิจ โดยเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 61 และดำเนินการปรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบใหม่ที่ค่อนข้างสร้างความล่าช้า ให้มีความชัดเจนและสามารถดำเนินการได้อย่างเร่งด่วนเพื่อผลักดันให้งบประมาณแผ่นดิน โดยเฉพาะงบท้องถิ่นซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจระดับรากหญ้าโดยตรงสามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น ส่งต่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้ 3.5% – 4.0% ในปีนี้ 

      “การใช้นโยบายการเงินในช่วงนี้เป็นเวลาที่ไม่เหมาะสม แม้ภาวะอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับต่ำก็ตาม เนื่องจากสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง  เราจึงได้เห็นการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของแบงก์ชาติไว้ที่ 1.50% ดังนั้น ภาครัฐควรใช้นโยบายการคลังเร่งผลักดันการจ่ายงบประมาณแผ่นดินปี 2561 เพื่อให้เงินไหลลงสู่ท้องถิ่นซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า พร้อมต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อยอดรายได้ สร้างรอบเงิน สร้างงานและสร้างรายได้ให้ครัวเรือนมีกำลังซื้อดีทีขึ้น” รศ.ดร.มนตรี กล่าว

เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน(MPPM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดย บริษัท เอ็ม ที มัลติมีเดีย จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณพิภพ  ฆ้องวง โทร. 0-2612-2081 ต่อ 127 หรือ 08-1929-8864   Email: pipop.k@mtmultimedia.com

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!