WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1AABitkub

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เตือนภัยวิกฤติพลวัต ระวังถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

            การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา แม้จะออกวิ่งแล้ว แต่อาจเร็วไม่พอ

            บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ วางโครงสร้างรับมือวิกฤติพลวัต

   บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและออกแบบบล็อคเชนชั้นนำให้แก่องค์กร เตือนทุกภาคส่วนให้เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไป ส่งผลโดยตรงต่อการทำธุรกิจ ซึ่งองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หากไม่ตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลง จะต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน

        นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เปิดเผยว่า ในสภาพการทำธุรกิจปัจจุบันอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากยุค 4.0 ไปเป็น 5.0 ทำให้สังคมในทุกภาคส่วนจะต้องตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและหากองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบนี้ จะต้องถูกทอดทิ้ง ซึ่งภาวะดังกล่าว ถือเป็นวิกฤติพลวัตคือวิกฤติอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่องค์กรบางองค์กรไม่สามารถก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงไปได้

       “ผมอยากจะยกตัวอย่างเทียบเคียงกับวิกฤติพลวัตที่เราเห็นเป็นตัวอย่างมาแล้ว อย่างกรณีธุรกิจฟิลม์ ถ่ายภาพหรือแม้แต่ธุรกิจมือถือที่เคยครองความเป็นเจ้าตลาดของโลกและถูกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ว มากเข้ามาทำให้ธุรกิจเดินต่อไม่ได้ ซึ่งถามว่า หน่วยงานเหล่านี้ รู้ไหมว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้น คำตอบ คือรู้ครับ แต่วิ่งตามไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง จนทำให้เกิดวิกฤติธุรกิจอย่างที่เราได้ทราบกัน นี่เป็นตัวอย่างของวิกฤติพลวัตที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ประวัติศาสตร์อาจจะซ้ำรอย หากเราไม่ตื่นรู้กับการ เปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที” นายจิรายุส กล่าว

         นายจิรายุส กล่าวว่าจากวิกฤติพลวัตดังกล่าว ทำให้ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เร่งสร้างฐานองค์กรให้แข็งแรงและชัดเจน โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่

1. กลุ่มธุรกิจบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโต เคอร์เรนซี่ ดำเนินการโดยบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด หรือ Bitkub.com

2. กลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาด้าน ICO รวมถึงการพัฒนาและออกแบบบล็อคเชนให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ดำเนินโดย บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด

3. ไทย บล็อคเชน ฮับ (Thai Blockchain Hub) กลุ่มธุรกิจการศึกษาด้านบล็อคเชน เน้นการสร้างองค์ ความรู้ที่เป็นองค์รวมของการออกแบบและพัฒนาบล็อคเชนเพื่อรองรับกับ Application ที่จะเกิด ขึ้นบน platform ของบล็อคเชนซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตอันใกล้

4. กลุ่มธุรกิจลงทุน ซึ่งจะเลือกลงทุนในบริษัท startup ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ทรัพย์สินดิจิทัลที่มีโอกาสเติบโตสูง

      นายจิรายุส กล่าวว่า ภายใต้โครงสร้างทั้ง 4 ธุรกิจดังกล่าว จะทำให้บริการของบิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้ง สามารถช่วยภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤพลวัตไปได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้เพราะในโลกอนาคตอันใกล้ ทรัพย์สินที่มีอยู่บนโลก จะถูกนำมาแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนในรูปของ Digital Asset Exchange Platform ซึ่งจะนำไปสู่การทำ ICO (Initial Coin Offering) รวมไปถึงการปรับปรุงการบริหารองค์กรต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีด้านบล็อคเชน เป็นพื้นฐาน

     “อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดที่เราเชื่อมั่นว่าจะต้องเร่งทำให้เร็วคือการให้องค์ความรู้ เราจึงตั้งบิทคับ บล็อคเชน อาคาเดมี่ เพื่อสร้างชุมชนผู้ใช้บล็อคเชนอย่างแท้จริง และเมื่อชุมชนแข็งแรง มีกิจกรรมและธุรกรรม เราเล็งเห็นโอกาส เราจึงตั้งบิทคับ แคปิตอล เพื่อให้โอกาสแก่กลุ่มคนที่มีความคิดดี ๆ ที่สามารถ นำไปปฏิบัติได้จริง” นายจิรายุส กล่าว

       นายจิรายุส กล่าวว่าเพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นในโครงสร้างทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จะจัดกิจกรรมการพบปะกับทีมผู้บริหารของบิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กับองค์กรทั้งภาครัฐและ เอกชน เพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนและสอบถามการออกแบบและพัฒนาบล็อคเชนจากผู้รู้โดยตรง ของบิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้ง ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 18.-30 – 20.30 น. ณ The Great Room อาคารเกสรทาวเวอร์ชั้น 26 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

       ขณะเดียวกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายบล็อคเชนยุโรปและไทย บริษัท บิทคับ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด ได้ถูกแต่งตั้งจากกลุ่มยูโรเปียนบล็อคเชนฮับ ให้เป็นประธานเครือข่ายใน ประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดการประชุมซัมมิทสุดยอดบล็อคเชน เพื่อเป้าหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2019 (Blockchain for Sustainable Development Goals Summit 2019) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ ประเทศไทย เพื่อเป็นเวทีให้ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไปเพื่อให้ก้าวข้ามวิกฤติพลวัต โดยมีวิทยากรรับเชิญ Mr.Blaz Golob

       President of European Blockchain Hub, Mr.Rex Yeap, Founding Member of European Blockchain Hub และ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดและรับฟังกรณีศึกษาบล็อคเชนที่ประสบความสำเร็จอย่างน้อย 5 กรณีในที่ประชุม ซัมมิทแห่งนี้

        บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ถือเป็นองค์กรที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเริ่มต้นจากการเป็น Start Up ด้วยการระดมทุนใน Seed Round ที่สูงที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้ โดยมีมูลค่าบริษัทที่ 525 ล้านบาท และ มีผู้ร่วมทุนสำคัญ เช่น dtac accelerate เป็นต้น

      “ผมขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณ dtac accelerate ที่เล็งเห็นผลความเป็นไปได้กับ สิ่งที่เรากำลังทำอยู่จนกลายเป็นผู้สนับสนุนพวกเราให้มีทุกวันนี้” นายจิรายุส กล่าวในตอนท้าย

       บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2018 โดยใช้ Bitkub เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี่ และ Digital Asset รูปแบบใหม่ ที่นำเสนอบริการเหนือระดับเพื่อให้ทุกคนสามารถซื้อ, ขาย และ เก็บ คริปโตเคอเรนซี่ได้อย่างที่ต้องการ โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท และ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ ปัจจุบัน มี 4 กลุ่มธุรกิจ ทำหน้าที่ออกแบบและสร้างระบบนิเวศบล็อคเชนครบวงจรให้กับภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย พร้อมตั้งเป้าเป็นผู้นำด้านระบบนิเวศบล็อคเชนของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต

 

Bitkub warns dynamic crisis will leave someone behind

     The Bitkub Capital Group Holdings Company Limited, a forefront blockchain developer and solution provider is fully prepared to face impending changes and transition to a full digital society that will affect everyday life and continually impact business, emphasizing that all sectors must be aware and prepared for these complete digital society transformations or face the prospect of becoming painfully outdated and obsolete.

       Mr.Jirayut Srupsrisopa, CEO and founder of Bitkub Capital Group Holdings Co. Ltd. announced that currently businesses are in the midst of digital transition from 4.0 to 5.0 where technology plays a crucial role in everyday life and in driving the economy. All sectors of society must then be fully aware and ready to embrace these changes in order to prevent transitional crisis gaps that may eventually lead to unexpected consequences and unforeseen damages if neglected.

      “Let me give you an example of a few recent dynamic crisis-the photographic film industry or even the mobile business that used to global leaders but were disrupted by innovation until they can no longer operate. Did these businesses know of impending disruption? They certainly do, but they cannot catch up with the changes to the point that their business faced crisis. Such are examples of dynamic crisis that have occurred, and history will repeat itself if we are not on top of these changes in time,” Mr. Jirayut emphasized.

      Mr.Jirayut said that as these transition crises were a major concern, Bitkub has prepared and strengthened its organizational bases and business structure, as well as enhanced its system and personnel readiness. Bitkub also oversees product delivery and ensures delivery of just, equal and complete service to every client, fully integrating all stakeholders in the solution provided for a complete transition to a digital society. The four Bitkub business groups comprise:

      2.Initial Coin Offering (ICO) Portal and Services, including blockchain development and design for both public and private agencies, operated by Bitkub Blockchain Technology Company Limited. At present, the company is preparing approval request documents for submission to the Security Exchange Commission (SEC).

        3.Thai Blockchain Hub, The Blockchain Business Education Group focuses on accumulating the body of knowledge used in the design and development of blockchain for various applications for the blockchain platform that will be the technology of the near future.

        4.The Investment Group aims to invest in potential ICO, digital asset and Blockchain based startup.

       Mr.Jirayut also explains that the four businesses under Bitkub Capital Group Holding Co. Ltd. can deliver customized solutions and create benefits for both public and private sectors, so they can definitely bridge the transition crisis gap. Because in the near future, all assets in the world will become digital asset, creating business in the Crypto Currency Exchange Platform, resulting in ICOs as well as organizational and executive improvement in various organizations based on blockchain technology.

      “However, we believe that the urgent essential factor is to provide knowledge, that is why we established the Bitkub Blockchain Academy so that we can build a singular blockchain community. Once the community is strong with frequent activities and transactions, Bitkub Capital we have established will be there to provide opportunity to those forward thinkers for actual implementation and to offer creative innovation for society.” said Mr. Jirayut.

        He also explained that in order to present opportunity to those who are interested and build confidence in the structure of the 4 business groups, Bitkub Capital Group Holdings Co, Ltd. has organizing a free get-together between the executives of Bitkub Capital Group Holdings and public and private organizations as well as interested person to provide a venue for exchanges and discussions on the development and implementation of Blockchain technology on 15 November 2018 at 18:30 – 20:30 at the Great Room, 26th Floor, Gaysorn Tower.

       At the same time, to pool knowledge between European and Thai blockchain networks, the European Blockchain Hub Group has designated Bitkub Holdings Group Co. Ltd. as Chairperson of the Thai network, in cooperation with the Thailand National Innovation Agency to organize a Blockchain for Sustainable Development Goals Summit 2019 on 30 November 2018, from 09.00 -17.00 at the Waldorf-Astoria Hotel, Bangkok, Thailand. The conference will be been honoured by distinguished guest speakers, Mr. Blaz Golob, President of European Blockchain Hub, Mr. Rex Yeap, Founding Member of European Blockchain Hub, and Dr. Pun-Arj Chairatana, the Director of the National Innovation Agency (Public Organization), who will preside over the opening ceremony. In the Summit, at least 5 case studies of Blockchain successes will be presented.

       Bitkub Capital Group Holdings is a fast-growing company, from a start Up that has the highest seed round in Thailand at the moment, 525-million-baht company’s evaluation, with major investors such as dtac, accelerate, SEAx, etc.

       “I would like to take the opportunity to formally thank Dtac Accelerate that has the foresight to support us and allow us to realize our full potential today.” said Mr. Jirayut.

       Bitkub Capital Group Holdings Co.,Ltd. was established in February 2018 offering Bitkub as a new platform for cryptocurrency and digital asset exchange that provides seamless service, allowing everyone to buy, sell and collect cryptocurrency at will. The company, based in Bangkok, has a starting capital of 50 million baht. Currently, four companies within the group actively develop and customize blockchain ecosystem for public and private agencies in Thailand. Bitkub has the target to position itself as the future leader of blockchain ecosystem in Southeast Asia.

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!