WORLD7

SME720 x 100tqm720

SECสาริกา อภิวรรธกกุลเงินเก็บยามเกษียณกับการลงทุนในช่วงนี้….

โดย นางสาวสาริกา อภิวรรธกกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความรู้ตลาดทุนและศูนย์ประสานงานต่างจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

    ในช่วงนี้ที่มีผลิตภัณฑ์การลงทุนออกมาให้เลือกหลายรูปแบบ ซึ่งหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เกษียณอายุ การทำงานที่มีเงินเก็บหลังเกษียณอาจมอง ๆ อยู่อย่างสนใจ วันนี้จึงขอชวนคุยเกี่ยวกับการลงทุนสำหรับเงินเก็บยามเกษียณที่หวังไว้ว่าจะเอาไว้ใช้ในยามที่ไม่มีรายได้ประจำหรือทำให้ออกดอกออกผลมาใช้ได้บ้าง เริ่มกันที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ในระยะนี้มีการเสนอขายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น เราไม่ทิ้งกัน โดยในช่วงวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2563 เสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่อายุ 60 ขึ้นไปก่อนที่จะเริ่มขายให้ประชาชนทั่วไป  ช่วงวันที่ 21-27 พฤษภาคม และผู้ซื้อทุกกลุ่มในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2563 แล้วพันธบัตรรัฐบาลที่ว่านี้คืออะไร เหมาะสมที่จะลงทุนไหมสำหรับเงินเก็บยามเกษียณ

มาสำรวจความพร้อมด้วยหลัก

    'รู้เขา รู้เรา'โดยขอเริ่มจาก 'รู้เรา' ก่อน

   “รู้เรา” ก่อนการลงทุนควรสำรวจการเงินของตัวเอง 3 ข้อ (1) รายได้หลังเกษียณ เช่น เงินบำนาญ เงินประกันสังคม เงินปันผล เพียงพอต่อการยังชีพหรือไม่  (2) รายจ่ายประจำ เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำ

      ค่าไฟฟ้า ค่ารักษาพยาบาล ภาระหนี้สิน และเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน เป็นต้น  (3) เงินออม มีอยู่เพียงพอจะใช้  หากเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือพอจะนำไปลงทุนให้งอกเงยได้แค่ไหน อยู่ได้สบายจนถึงบั้นปลายชีวิตหรือไม่ เมื่อสำรวจเงินเข้า เงินออกและเงินที่มีอยู่ของตัวเองแล้ว มาพิจารณาปัจจัยอื่นต่อ ที่สำคัญ 4 เรื่อง คือ

  1. ความเสี่ยง-ความสามารถในการรับความเสี่ยง เนื่องจากเป็นเงินก้อนสุดท้ายจึงรับความเสี่ยงสูงมากไม่ได้เหมือนเคย และบางท่านอาจเกิดความเครียดและวิตกกังวลอย่างมากหากลงทุนแล้วขาดทุน
  2. สภาพคล่อง-การลงทุนในสินทรัพย์บางประเภทต้องทิ้งเงินไว้นาน ถอนออกไม่ได้ หรือถอนได้แต่ต้องยอมขาดทุน ดังนั้นจึงต้องไม่ลืมที่จะนึกถึงความจำเป็นในการใช้เงินให้ครบถ้วน
  3. แบ่งเงินให้เหมาะสม-ควรกันเงินสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าใช้จ่ายฉุกเฉินไว้ก่อนแล้วจึงค่อยลงทุน และควรกระจายลงทุนในผลิตภัณฑ์หลายประเภทและหลายที่เพื่อกระจายความเสี่ยง
  4. ลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต ต้องตรวจสอบจากทางการหรือสถาบันการเงิน ที่ให้บริการก่อนตัดสินใจลงทุน หรือตรวจสอบได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First ของ ก.ล.ต. เพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพมาหลอกลวงให้ลงทุน

   โดยหลักการลงทุนมักแนะนำให้ผู้ลงทุนวัยเกษียณระมัดระวังการลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูง เช่น หุ้น หุ้นกู้ที่เสี่ยงสูง (ให้ผลตอบแทนสูง) เช่น ลงทุนได้บ้าง 5-10% ของเงินลงทุนทั้งหมด ส่วนที่เหลือควรลงทุนความเสี่ยงปานกลางถึงต่ำ ได้แก่ เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ เป็นต้น

     ‘รู้เขา ต้องรู้จักผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะลงทุน ซึ่งสำหรับพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษนี้เป็น ตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง มีความเสี่ยงต่ำ อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไป และได้รับดอกเบี้ยสม่ำเสมอปีละ 2 ครั้ง ตลอดการถือครอง

    เหรียญมีสองด้านฉันใด การลงทุนก็มีสองด้านที่ต้องทำความเข้าใจให้ดีก่อนตัดสินใจฉันนั้น

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ

  1. สภาพคล่อง พันธบัตรมีระยะเวลาถือครองยาว (5 ปี หรือ 10 ปี) ถ้าจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนนี้ก่อนพันธบัตรจะครบอายุ อาจขายได้ราคาที่สูงหรือต่ำกว่าที่ลงทุนไปก็ได้ ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ย ในตลาดขณะนั้น ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์หรือเปลี่ยนมือต้องทำตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่กำหนดไว้ด้วย
  2. ดอกเบี้ยแบบขั้นบันได โดยเสนอให้ดอกเบี้ยสูงในปีท้ายๆ เพื่อจูงใจให้ถือจนครบกำหนด การตัดสินใจจึงต้องดูที่ดอกเบี้ยเฉลี่ย
  3. ค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ยที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของรายได้ดอกเบี้ย
  4. ความเสี่ยงจากดอกเบี้ยคงที่ หากในอนาคตอัตราดอกเบี้ยในตลาดสูงกว่าดอกเบี้ยพันธบัตร ผู้ถือพันธบัตรจะไม่ได้ประโยชน์เพิ่มเติม

      ทำความรู้จักพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น 'เราไม่ทิ้งกัน' เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ https://www.pdmo.go.th/th/bond-channels หรือธนาคารตัวแทนจำหน่าย

    เมื่อสำรวจตัวเองและเข้าใจในสิ่งที่จะลงทุน 'รู้เขา รู้เรา'แล้ว ก็ย่อมตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม และท้ายนี้ขอฝากเตือนทุกท่านให้ระวังการถูกหลอกลวงให้ลงทุนโดยการชักชวนด้วยผลตอบแทนที่สูง หากไม่แน่ใจสามารถติดต่อมาได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. สายด่วน 1207

   ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นความเห็นของผู้เขียน ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!