WORLD7

sme624x100 giftqm720

1aaaeAสถาบนคด

สถาบันคิดใหม่เปิดโครงการอัศวินผมขาว จุดเริ่มต้นการเปิดพื้นที่แห่งโอกาสหวังสร้างผู้สูงวัยคุณภาพ ส่งมอบคุณค่ากลับคืนสู่สังคม-อีกครั้ง

     ณ งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ 'อัศวินผมขาว' และกิจกรรมเสวนา 'อัศวินผมขาว สูงวัย สูงค่า คุณค่าสู่สังคม” เพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้สูงวัยคุณภาพ ให้กลับมาสร้างสรรค์คุณค่าแก่สังคมอีกครั้ง

    ประเทศไทยกำลังจะเริ่มเข้าสู่ความเป็นสังคมสูงวัย เมื่อประชากรสูงอายุเพิ่มจำนวนขึ้น ขณะที่คตินิยมสังคมไทยเปลี่ยนไป ครอบครัวมีขนาดเล็กลง คนชราถูกทอดทิ้ง เป็นภาระของสังคมและรัฐบาลต้องกำหนดนโยบายต่างๆมารองรับ ทำให้ต้องวางแผนยืดการเกษียณอายุงานออกไป ยุทธศาสตร์การดูแลสังคมสูงวัยต่างๆจึงผุดขึ้นมาอย่างมากมาย เพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิต

    เรื่องที่น่าวิตกที่สุดประการหนึ่งของสังคมไทย คือ การที่หน่วยงานต่างๆ ในสังคมไม่ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาต่อจากนั้นจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งในทุกๆ ด้านทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง นอกจากการจัดระบบสาธารณสุขให้สามารถรองรับได้อย่างครบถ้วนแล้ว แนวทางการแก้ไขที่สำคัญยิ่งอีกประการก็คือคนในสังคมต้องปรับเปลี่ยนทัศนะความเชื่อที่มีต่อผู้สูงอายุ จากมุมมองที่ว่าผู้สูงอายุคือภาระ เปลี่ยนเป็น“ผู้สูงอายุ คือคุณค่าและพลังเกื้อหนุนสังคม” (เอกสารตามไฟล์แนบ)

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!