WORLD7

sme624x100 giftqm720

DELTAHsieh Shen yenDELTA ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน คะแนนที่โดดเด่นด้านกลยุทธ์การจัดการสภาพอากาศ การพัฒนาทุนมนุษย์ และจรรยาบรรณธุรกิจ ช่วยให้เดลต้าคว้ารางวัล

    บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับโลกจากความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการประเภทอิเล็กทรอนิกส์เพียงบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ ความสำเร็จดังกล่าวเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลกในวงการอุตสาหกรรม

       RobecoSAM ผู้เชี่ยวชาญการประเมินด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก ได้มอบรางวัลและให้การยอมรับบริษัทที่ผ่านกระบวนการประเมินด้านความยั่งยืน (Corporate Sustainability Assessment หรือ CSA) โดยเดลต้าได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับบรอนซ์ (Bronze Class) ด้วยคะแนน CSA ในอันดับสูงสุดร้อยละ 10 จากการประเมินบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันทั่วโลก

      RobecoSAM และ S&P Dow Jones Indices ร่วมกัน คิดค้น Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ขึ้น เมื่อพ.ศ. 2542 เพื่อใช้เป็นดัชนีอ้างอิงด้านความยั่งยืนระดับโลกเครื่องมือแรก ตลอดจนใช้ติดตามผลการดำเนินงานของหุ้นบริษัทชั้นนำต่างๆ ของโลกในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเกณฑ์ทางสังคม RobecoSAM ได้จัดทำหนังสือประจำปี Sustainability Yearbook ซึ่งรวบรวมผลการประเมินด้านประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำทั่วโลก

      จากข้อมูลของ RobecoSAM ในปีนี้ เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ได้คะแนนสูงสุดด้านจรรยาบรรณการกำกับดูแลกิจการ ด้านกลยุทธ์การจัดการสภาพอากาศ และการพัฒนาทุนมนุษย์

       “ในฐานะผู้นำด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เดลต้าได้ยกระดับสถานะการเป็นพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบขึ้นไปอีกขั้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย” นายเซีย เชน เยน ประธานบริหาร บริษัทเดลต้า กล่าว “ความตระหนักรู้ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมล้วนมีส่วนช่วยทำให้การเติบโตของบริษัทเป็นไปอย่างยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้ธุรกิจที่ยั่งยืนจำเป็นต้องมีการตัดสินใจที่ถูกต้องและมีเหตุผล ไม่ใช่คำนึงถึงผลกำไรเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงใจด้วยเช่นกัน”

       นายอารีส พรีพาวดีส ประธานบริหาร RobecoSAM กล่าวว่า “ผมขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ บริษัท เดลต้า

       อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับรางวัลระดับบรอนซ์ (Bronze Class) ในหนังสือ The Sustainability Yearbook 2018 โดยบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในหนังสือประจำปีถือว่าเป็นบริษัทที่มีความยั่งยืนที่สุดในอุตสาหกรรมนั้นๆ และกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ด้วยวิธีการที่จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ขององค์การสหประชาชาติภายในปี พ.ศ. 2573”

เกี่ยวกับ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

       บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของโลกด้านโซลูชั่นการจัดการพลังงานและความร้อน นอกจากนี้ เดลต้าฯ เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในระดับภูมิภาคหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ อาทิ ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม ระบบแสดงผลครบวงจร และระบบเครือข่าย ด้วยพันธกิจของบริษัทฯ ที่ว่ามุ่งมั่นสร้างสรรค์ นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นการประหยัดพลังงานทางด้านเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ และด้วยนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาที่ทันสมัย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งได้ดังนี้ เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ ออโตเมชั่น และอินฟราสตรัคเจอร์ บริษัทฯ มีสำนักงานขายมากมายในภูมิภาคหลักทั่วโลก โรงงานผลิตในอินเดีย สโลวาเกีย และไทย ศูนย์วิจัยพัฒนาและออกแบบในไทย อินเดีย เยอรมันและอื่นๆ อีกมากมายในหลายประเทศ

       เดลต้า (ประเทศไทย) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและในภูมิภาคเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรม รางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับ รางวัลนักธุรกิจแห่งอาเซียนด้านสุดยอดนวัตกรรม รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมจากนายกรัฐมนตรี

    ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดลต้าฯ สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.deltathailand.com

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!