WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

AIS VILAIADVANC แกร่ง ติด Thailand Sustainability InvestmentList หุ้นยั่งยืน 3 ปีต่อเนื่อง

      บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ ADVANC ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนวิถีความยั่งยืน ได้รับคัดเลือกให้มีรายชื่ออยู่ใน Thailand Sustainability Investment หุ้นยั่งยืนประจำปี 2017 ซึ่งนับว่า Advanc ได้มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว (2015 – 2017) ที่โอกาสนี้

     นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์เอไอเอส เปิดเผยว่า การได้รับคัดเลือกให้มีรายชื่อในหุ้นยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดี บริษัทภาคภูมิใจที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นว่าเอไอเอส มีการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีผลประกอบการที่ดี และมีธรรมาภิบาล โดยสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของ เอไอเอส นั่นคือ การมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่ต้องการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย รวมไปถึงนักลงทุนของเรา

    “ธุรกิจของเอไอเอส เรามีโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านโทรคมนาคมที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เราใช้ศักยภาพที่มีเพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ด้วยความรับผิดชอบที่ส่งเสริมการดำเนินชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของผู้ใช้บริการให้ดีขึ้น รวมไปถึงสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย”นางวิไล กล่าว

    สำหรับ Thailand Sustainability Investment List ถือเป็นการประกาศรายชื่อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อยกย่องและสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนา และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ภาคธุรกิจและองค์กรอื่นๆอีกด้วย

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!