WORLD7

SME720 x 100tqm720

Kakiเกษียณ'บิ๊กล็อต'ถึงเวลาผลัดใบ'ขรก.'ดูเหมือนว่า ปีนี้ยังจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง เพื่อทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุจำนวนมากเป็นประวัติศาสตร์


มติชนออนไลน์ :'มติชน' จึงถือโอกาสเช็กกระทรวงต่างๆ ดูสิว่ามีความเคลื่อนไหวเช่นไร

เริ่มจากกระทรวงเศรษฐกิจอย่าง กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่าทั้งนางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รองปลัดกระทรวง 1 ตำแหน่ง คือ นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร และระดับอธิบดีอีก 4 ตำแหน่ง คือ นายสุรพงษ์ เชียงทอง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายหทัย อู่ไทย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายพิชัย ตั้งชนะชัยอนันต์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และนายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้เวลาเกษียณ

โดยมีกระแสข่าวให้จับตา นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อาวุโสสูงสุด นายสมชาย หาญหิรัญ รองปลัดกระทรวง และนายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีลุ้นปลัดคนใหม่

แต่ที่เด่นสุดเห็นจะเป็นนายสมชาย เพราะมาจากสายนักเศรษฐศาสตร์เหมือนท่านรัฐมนตรี และช่วงที่ผ่านมายังถูกเรียกใช้งานถี่กว่าปลัดกระทรวงเสียอีก

กระทรวงพลังงาน นั้น แม้นายคุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงเพิ่งได้รับการแต่งตั้ง จะเหลืออายุราชการเพียง 4 เดือน แต่มารอลุ้นกันว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะใช้อำนาจต่ออายุให้หรือไม่ 

หากนายคุรุจิตเกษียณตามปกติ รายชื่อโดดเด่นที่มีการกล่าวถึงมากที่สุด คือ นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และนายทวารัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวง

แต่นายธรรมยศมีสัมพันธ์กับฝ่ายทหารค่อนข้างแน่นแฟ้นกว่า จึงกลายเป็นคุณสมบัติที่น่าจับตา 

ระดับอธิบดี มีนางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง ที่มีนายชุมพล ฐิตยารักษ์ ผู้ตรวจกระทรวงที่ถึงเวลาเกษียณ และคงต้องรอดูแคนดิเดตกันต่อไป 

กระทรวงการคลัง จับตาคนที่จะมาแทนนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งถึงวาระเกษียณอายุ โดยเฉพาะต้องดูว่านายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่เพิ่งโดนย้ายมาจากปลัดกระทรวงพลังงานออกไปนั้น จะคัมแบ๊ก หรือจะดันลูกหม้อเก่าอย่าง นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร มาเป็น

ส่วนตำแหน่งอื่นก็มี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ที่จะมาแทนนายกฤษฎา อุทยานิน ซึ่งเสียชีวิต 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องโฟกัสไปที่คนจะมาแทนนายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง ซึ่งจะเกษียณ

กระทรวงพาณิชย์ มีเกษียณอายุราชการ 6 ราย คือ นางอัมพวัน พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นางนิศา ศรีสุวรนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง นางสมศักดิ์ พณิชยกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง นางสาวนพพร ลิ้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง นางดวงกมล เจียมบุตร 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที มีนายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เกษียณ

กระทรวงคมนาคม นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวง นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายสมชาย พิพุธวัฒน์ อธิบดีกรมการบินพลเรือน เกษียณไปพร้อมๆ กัน

กระทรวงยุติธรรม มี พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ปลัดจะเกษียณ 

ตอนนี้ข่าวปล่อยดังกระฮึ่มว่า "บิ๊กแป๋ว" สุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีดีเอสไอ อาจกระโจนขึ้นเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมหญิงคนแรก โดยมีแคนดิเดตคือนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ทำงานใกล้ชิดรัฐมนตรีค่อนข้างมาก 

อีกตำแหน่ง คือ ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ต้องมาลุ้นว่าใครจะนั่งแทน พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ครบเกษียณ มีชื่อ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา รอง ผบ.ตร.และ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร.ติดโผลุ้นนั่งแทน

สำหรับ กระทรวงศึกษาธิการ มีเกษียณ 5 ราย คือ นายพินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นางสุทธศรี วงษ์สมาน เลขาธิการสภาการศึกษา นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวง และนายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง

คาดว่าจะมีการโยกนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาแทนนางสุทธศรี ขณะที่นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงถูกตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวโน้มได้เป็นแทนนางรัตนา

ส่วนคนที่จะมาแทนนายพินิตินั้น อาจตั้งรองเลขาฯลูกหม้อขึ้นมาแทน

กระทรวงวัฒนธรรม เกษียณอายุ 3 ราย ได้แก่ น.ส.นันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร น.ส.จันทร์สุดา รักษ์พลเมือง รองปลัดกระทรวง คาดว่านายอนันต์ ชูโชติ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม อดีตรองอธิบดีกรมศิลปากร จะกลับไปนั่งอธิบดีกรมศิลป์ 

ส่วน สวธ.นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร และนายดำรงค์ ทองสม ผู้ตรวจราชการกระทรวง ติดโผทั้งคู่ 

กระทรวงสาธารณสุข หลังจาก นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถูกย้ายไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงรักษาการปลัด สธ.แทน มีแววว่าจะได้นั่งเก้าอี้นี้ยาว

ยังมี นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ นพ.คำรณ ไชยศิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายปราณีต ร้อยบาง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี คาดว่าผู้จะมานั่งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษคือ นางสุนีย์ ปิยะพันธ์พงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ส่วนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีคาดว่า นายวรศาสตร์ อภัยพงษ์ รองอธิบดีกรมเดียวกันนี้น่าจะขึ้นมาเป็นอธิบดี

กระทรวงแรงงาน นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน นายวินัย ลู่วิโรจน์ รองปลัดกระทรวง นายธนิช นุ่มน้อย นางกาญจนา เทวะศิลชัยกุล และนายวิษณุ ปาณวร ผู้ตรวจราชการกระทรวง จะเกษียณอายุพร้อมกับนายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายแสงเงิน ขาวลิขิต ผู้ตรวจราชการกรม นางปราณิน มุตตาหารัช เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม และนางจินตนา ยงพฤกษา ผู้ตรวจราชการกรม ก็เกษียณด้วย

ทั้งนี้ มีข่าวว่าผู้มีลุ้นตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน คือ ม.ล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่วนคนที่เป็นแคนดิเดตตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานคือ นายกรีธา สพโชค ผู้ตรวจราชการกระทรวง และนายวิชัย คงรัตนชาติ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม มีชื่อ นางพรรณี ศรียุทธศักดิ์ นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน และ นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เข้าประกวด

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีชื่อนายสุวิทย์ สุมาลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และนายวรานนท์ ปีติวรรณ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นอกจากนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ก็มีข้าราชการระดับสูงเกษียณ รวม 15 คน ได้แก่ นายสัญญา ชีนิมิตร ปลัด กทม. 

รองปลัด กทม. 3 คน ได้แก่ นายกฤษฎา กลันทานนท์ นายบรรจง สุขดี และนายอดิศักดิ์ ขันตี 

ยังมีผู้ตรวจราชการอีก 7 คน ประกอบด้วย นายพรเทพ อัครวรกุลชัย นางมนทิรา ทองสาริ นายสุรศักดิ์ สอนเคลือ นางนงพะงา บุญปักษ์ นายบัณฑิต วินิจฉัยกุล น.ส.วิภาภรณ์ สรวงพนากุล และนายศุภพงษ์ กฤษณพันธุ์ 

ขณะที่ระดับผู้อำนวยการสำนัก มี 4 คน ได้แก่ นายสามารถ ตันอริยกุล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นายกังวาฬ ดีสุวรรณ 

ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นายโสภณ โพธิสป ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ และนายสุวพร เจิมรังษี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีข้าราชการจะครบเกษียณอายุในตำแหน่งอื่นๆ อีกจำนวน 331 ราย

ทั้งนี้ เก้าอี้ปลัด กทม. เดิมทีตัวเต็งคือ นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัด กทม.แต่ในระยะหลังมีแรงกระเพื่อมจาก นายอรรถพร สุวัธนเดชา เข้ามาสอดแทรก

ส่วนบิ๊กกองทัพระดับหัวเปลี่ยนตั้งแต่ บิ๊กบี้ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม บิ๊กตี๋ พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) ทบ.1 บิ๊กโด่ง พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) กองทัพเรือ บิ๊กตั้ม พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) 

กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวง โดยมีข่าวว่านายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง กับนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาแรงทั้งคู่

ระดับอธิบดีมีนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมที่ดิน เกษียณ

นอกจากนี้ยังมีผู้ตรวจอีก 3 ตำแหน่ง และผู้ว่าราชการจังหวัด 26 จังหวัด

ปลายปีนี้จึงเป็นการผลัดใบ และจัดแถวข้าราชการครั้งใหญ่อีกคำรบภายใต้การจัดการของ คสช.

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!