WORLD7

SME720 x 100tqm720

Display # 
Title Author Hits
สถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 4 เดือน ของปี 2563 (มกราคม – เมษายน) ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันรอบ 4 เดือน ของปี 2563 (มกราคม – เมษายน) ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 11.7 โดยกลุ่มเบนซิน ลดลงร้อยละ 8.1 กลุ่มดีเซ Written by admin 2955
สนพ. เผยการใช้ไบโอดีเซลเดือนมีนาคม อยู่ที่ 5.32 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงเล็กน้อย สำหรับการใช้เอทานอลภาคเชื้อเพลิงในเดือนเมษายนอยู่ที่ 2.80 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงกว่าล้านลิตรต่อวัน Written by admin 1886
สนพ. เผยการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ของประเทศต่างๆ ซาอุดิอาระเบียและโอเปกพลัส ประกาศลดกำลังการผลิตเพิ่มเติม นักลงทุนขานรับมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น Written by admin 2028
ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น จากความต้องการใช้น้ำมันปรับตัวสูงขึ้น Written by admin 3741
สนพ. เผยการใช้น้ำมันไบโอดีเซลเดือนมีนาคมอยู่ที่ 5.32 ล้านลิตรต่อวัน โดยอยู่ในช่วงการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้ำมันพื้นฐาน Written by admin 3750
สนพ. คาดราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น จากหลายประเทศผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง Written by admin 1636
ราคาน้ำมันเฉลี่ยในอาเซียน ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 Written by admin 2392
สนพ. เกาะติดสถานการณ์น้ำมันชีวภาพ การใช้น้ำมันกลุ่มดีเซล เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 68 ล้านลิตร ลดลงร้อยละ 3 Written by admin 1593
ราคาน้ำมันดิบปรับลง หลังตลาดกังวลความต้องการใช้น้ำมันลดลง Written by admin 2805
สนพ. เผยราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยที่ตลาดคาดว่าความต้องการใช้น้ำมัน Written by admin 4397

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!