WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1aaaAดรว ดนแคน

ดีเอชแอล ซัพพลายเชน เวียดนาม แต่งตั้ง 'ดรูว ดันแคน' ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการประจำประเทศ

    การเข้ารับตำแหน่งของ ดรูว ดันแคน จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างธุรกิจของดีเอชแอล ซัพพลายเชนในเวียดนาม เพื่อรองรับการเติบโตและพร้อมสำ หรับการขยายธุรกิจและขอบเขตพื้นที่การให้บริการในตลาด

    ภายใต้ตำแหน่งใหม่นี้ ดรูวจะมุ่งเสริมสร้างการเติบโตข องธุรกิจด้านการจัดการคลังสินค้า การขนส่ง และบริการด้านซัพพลายเชนอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

      ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้น นำระดับโลก ประกาศแต่งตั้ง มร. ดรูว ดันแคน ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศเวียดนาม เพื่อทำหน้าที่บริหารและพัฒนาธุรกิจของดีเอชแอล ซัพพลายเชน ในตลาดเวียดนาม โดยจะมุ่งเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจด้านการจัดการคลังสินค้า การขนส่ง และบริการด้านซัพพลายเชนอื่นๆที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

     ดรูว มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มากกว่า 13 ปี และทำงานร่วมกับดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทยมานานถึง 6 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่งใหม่นี้ ดรูว ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภาคธุรกิจค้าปลีก รับผิดชอบการบริหารจัดการพนักงา นจำนวนกว่า 6,000 คน ศูนย์กระจายสินค้ากว่า 30 แห่ง และรถขนส่งมากกว่า 3,000 คัน

       ดรูว ถือเป็นผู้บริหารผู้บุกเบิกในด้านการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เขาได้นำนวัตกรรมด้านซัพพลายเชน ที่ผ่านการทดสอบระดับโลกแล้วมากมายมาใช้พัฒนาการให้บริการของเรา และนั้นนำมาซึ่งผลการทำงานที่ดีขึ้น ทั้งในด้านต้นทุนและคุณภาพการบริ การที่มอบให้แก่ลูกค้าของเรา

      มร.เควิน เบอร์เรล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน กลุ่มประเทศไทย (ไทย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์) กล่าวว่า “เศรษฐกิจของเวียดนามกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ในสภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ จำเป็นต้องมีผู้นำที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้มีการพัฒนาเกิดขึ้นในทุกๆภาคส่วนอยู่เสมอเรายินดีที่ได้ประกาศแต่งตั้ง มร. ดรูว ดันแคน เป็นกรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศเวียดนาม ด้วยประสบการณ์การทำงานในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดระยะเวลาครึ่งหนึ่งของชีวิ ตการทำงาน ทำให้ดรูวมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในภูมิภาคนี้ และด้วยผลการทำงานอันโดดเด่นและการทำงานกับดีเอชแอลที่ยาวนาน เราจึงมั่นใจว่าเราจะสามารถปฏิบั ติตามพันธะสัญญาในการเป็นผู้ให้ บริการชั้นนำในเวียดนามและช่วยย กระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคในประเทศให้ดียิ่งขึ้นได้ เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำ เนินธุรกิจในเวียดนาม และจะแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้การบริหารงานของดรูว”

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!