WORLD7

sme624x100 giftqm720

INDUSสนธรตน สนธจรวงศก.พาณิชย์ มั่นใจงาน Agrinnovation 2018 ปลุกกระแสสินค้าเกษตรนวัตกรรม หลังยอดขายทะลุ 5 ล้านบาท

 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มั่นใจในศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย หลังจัดงาน 'Agrinnovation 2018' จำหน่ายสินค้าพร้อมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจกับผู้นาเข้า CLMV ผลตอบรับดีเกินคาด ยอดขายทะลุ 5 ล้านบาท ตอบโจทย์นโยบายเศรษฐกิจเน้นมูลค่า (Value-based Economy) พร้อมผลักดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์มากขึ้น

 โดยการจัดงาน “Agrinnovation 2018”เมื่อวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค ประชาชนทั่วไป และผู้นาเข้า CLMV เป็นอย่างดี โดยภายในงานประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ “APi Parade 2018 มหัศจรรย์สินค้าเกษตรนวัตกรรม” เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมได้มีโอกาสทดลองจาหน่ายสินค้าในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทยที่มีอยู่หลากหลาย ทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ความงามและ Life Style ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในวงกว้าง นอกจากนี้ ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ยังมีกิจกรรม “APi Business Matching”ซึ่งเป็นการเปิดโอกาส ให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมได้เจรจาธุรกิจการค้ากับผู้นาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม โดยผู้นาเข้าให้ความสนใจสินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทย เป็นอย่างมาก สินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ สติ๊กเกอร์สมุนไพรกันยุง ผงข้าวล้างหน้า และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากน้ามันราข้าว โดยมียอดขายภายในงานรวมกว่า 5 ล้านบาท

 นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เพื่อต่อยอดความสาเร็จของการจัดงานดังกล่าว กรมฯ โดยสถาบัน APi จึงกาหนดจัดงานสัมมนา เรื่อง 'อนาคตเศรษฐกิจไทย.ก้าวไกลด้วยสินค้าเกษตรนวัตกรรม' ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ของบุคคลที่มีชื่อเสียง ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด ตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ ในการนานวัตกรรมมาต่อยอดสร้างมูลค่าให้กับสินค้า/ผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แนวคิด “เพราะความสาเร็จเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจ” ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการนานวัตกรรมมาต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรให้กลายเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

 นอกจากนี้ สถาบัน APi ยังมีแผนการส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการ จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยสินค้าเกษตรไทย กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) รวมทั้งมีแผนจัดหาช่องทางจาหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรมให้ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการท่านใดสนใจสามารถติดต่อ/ติดตามความเคลื่อนไหวของสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!