WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

MOCชตมา บณยประภศร copyพาณิชย์ ชูข้าวขาวพันธุ์ กข 43 ชี้เหมาะกับผู้คุมน้ำหนัก-เบาหวาน เร่งหาตลาดรองรับ

       น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำแผน "ตลาดนำการผลิต" ให้กับข้าวขาวพันธุ์ใหม่ของไทย หรือข้าวพันธุ์ กข 43 ที่กรมการค้าข้าวได้พัฒนาพันธุ์ขึ้น โดยมีลักษณะพิเศษที่มากกว่าข้าวขาวพันธุ์ทั่วไป เพราะโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้วิจัยและพบว่าข้าวกข 43 มีค่าแตกตัวน้ำตาลน้อย และค่าดัชนีน้ำตาลอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ โดยคาร์โบไฮเดรตของข้าวมีลักษณะที่ทนต่อการย่อยได้ดีกว่าข้าวอมิโลสต่ำกว่าพันธุ์อื่นๆ ถือเป็นทางเลือกให้กับผู้ควบคุมน้ำหนัก และผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคไต

        สำหรับ แผนการหาตลาดให้กับข้าวกข 43 นั้น ในปีนี้ คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวกข 43 ประมาณ 600 ตันข้าวสาร หรือส่งเสริมการปลูกประมาณ 3,000 ไร่ จากที่กรมการข้าวได้ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ได้ทดลองปลูกเมื่อช่วงปลายปี 60 มีผลผลิตออกมา 20 ตันข้าวสาร เนื่องจากเป็นข้าวที่ผลผลิตต่อไร่ไม่สูง หรือประมาณ 450 กิโลกรัม (กก.) /ไร่ น้อยกว่าข้าวขาวปกติที่จะมีผลผลิต 600-700 กก./ไร่ ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้หาตลาดรองรับข้าวดังกล่าว และศึกษาความนิยมของตลาด หากได้รับความนิยมจะขยายการเพาะปลูก ซึ่งกรมการข้าวมีศักยภาพที่จะให้เกษตรกรเพาะปลูกได้ถึง 300,000 ไร่/ปี

        "กระทรวงจะเปิดให้โรงสี หรือผู้ประกอบการที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายข้าวพันธุ์กข 43 ซึ่งสามารถสมัครมาได้ที่กระทรวงภายในวันที่ 15 ก.พ.นี้ โดยผู้ที่สนใจจะต้องมีมาตรฐาน GMP และมีแผนการตลาดนำเสนอว่าจะจัดจำหน่ายอย่างไร ส่วนราคาจำหน่ายจะหารืออีกครั้งว่าจะตั้งราคาเท่าไรให้เหมาะสม แต่ราคาจะอยู่ในช่วงระหว่างข้าวหอมมะลิ และข้าวหอมปทุมธานี โดยคำนวณต้นทุนการเพาะปลูกและกำไรที่เกษตรกรจะได้รับด้วย แต่ปีที่ผ่านมาขายที่กก.ละ 80 บาท" รมช.พาณิชย์กล่าว

        ทั้งนี้ ข้าวพันธุ์กข 43 กรมการข้าวได้ส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกเฉพาะเกษตรกรนาแปลงใหญ่ และสีแปรจากกลุ่มสหกรณ์และโรงสีที่ได้รับอนุญาตจากกรมการข้าวข้าวเท่านั้น ซึ่งจะต้องเป็นสหกรณ์หรือโรงสีที่ได้มาตรฐาน GMP เมื่อได้รับอนุญาตจะได้รับตรารับรองโดยกรมการข้าว เพื่อป้องกันปัญหาการนำข้าวชนิดพิเศษไปปลอมปนกับข้าวขาวปกติ หรือปลอมเครื่องหมายรับรอง ซึ่งกรมการข้าวได้นำตรารับรองเป็นลายหมากรุกสีเขียวอ่อน และขาว มาจดทะเบียนเครื่องหมายกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว หากผู้ใดเลียนแบบเครื่องหมายมีโทษจำคุก 2 ปี ปรับ 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ถ้าปลอมเครื่องหมายมีโทษจำคุก 4 ปี ปรับ 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

                อินโฟเควสท์

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!