WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1aaaaaaaaaaPMAward18

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ชวนผู้ประกอบการส่งออก ร่วมโครงการ PM Award 2018 ชูแนวคิด 'Leading The Way'

    กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า เปิดรับสมัครผู้ประกอบการไทยในกลุ่มธุรกิจส่งออก เพื่อรับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award : PM Award 2018) ซึ่งมอบโดยนายกรัฐมนตรี เพื่อรับรองคุณภาพของผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สากล ในปีนี้ได้ใช้แนวคิด ‘Leading The Way’ สะท้อนถึงเส้นทางเดินแห่งความสำเร็จของนักธุรกิจไทย เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 12 เมษายน 2561

      เกือบ 3 ทศวรรษที่ PM Award ทำหน้าที่เป็นรางวัลรับรองตราสินค้าและบริการส่งออกของไทยให้ได้รับการยอมรับในตลาดต่างประเทศ โดยดำเนินการคัดเลือกสินค้าและบริการไทยที่มีความโดดเด่น ในด้านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตราฐาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล PM Award จะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจใบสมัคร การพิจารณาเอกสาร รวมถึงการตรวจเยี่ยมโรงงานผลิต เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจส่งออกที่ได้รับรางวัลนี้มีคุณสมบัติ ที่เพียบพร้อมอย่างแท้จริง

      หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “การเฟ้นหาผู้ประกอบการส่งออกที่ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพเป็นภารกิจสำคัญของกรม โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลุ่มธุรกิจ SMEs, Startup และกลุ่มสินค้า OTOP อีกด้วย กล่าวคือ รางวัล PM Award คือมาตรวัดความสำเร็จสูงสุดของผู้ส่งออก เพราะสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีและคุณภาพมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและสามารถมีศักยภาพการแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างดีเยี่ยม”

     ข่าวดีอีกเรื่องนึงในปีนี้ คือ แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มสินค้าและบริการไทยยังคงเนื้อหอมในตลาดโลกโดยปัจจุบันมูลค่าการส่งออกของไทยมีการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 9.9% ถือเป็นอานิสงค์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการปรับตัวของนักธุรกิจส่งออกไทยที่หันมาใช้เทคโนโลยียุคใหม่ขับเคลื่อนธุรกิจมากขึ้น ด้วยการเปลี่ยนผ่านของยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Transformation) รวมถึงการขับเคลื่อนของนโยบายภาครัฐ Thailand 4.0 ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเต็มรูปแบบ สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความยั่งยืนของระบบและทำให้ศักยภาพการดำเนินธุรกิจไทยก้าวต่อไปอย่างมีพัฒนาการ

      หม่อมหลวงคฑาทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเป็นแรงผลักดันและสนับสนุนการทำธุรกิจของผู้ประกอบการไทยถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมฯ รางวัล PM Award จะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าไทยก้าวไปสู่ตลาดโลก ได้รับความเชื่อมั่นเรื่องคุณภาพและผู้ได้รับรางวัลแต่ละปียังได้รับสิทธิประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ทั้งในและต่างประเทศที่ทางกรมจัดขึ้น ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ได้รับรางวัลในสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ PM Award เพื่อส่งเสริมการขายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

      โดยรางวัลทั้ง 7 ประเภทที่มีการมอบภายในงานมีดังนี้

รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter)

รางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation)

รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand)

รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design)

รางวัลสินค้าธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award)

รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP)

รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal)

      ภายในงานยังมีการเสวนา 'ไขรหัสธุรกิจเด่น สู่การเป็นผู้นำการค้าระหว่างประเทศ'จาก 5 บริษัทที่ได้รับรางวัล PM Award ปีที่แล้วมาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ทำธุรกิจส่งออกให้ประสบความสำเร็จ พร้อมแนะแนวทางกลยุทธ์การเข้าเป็นหนึ่งในทำเนียบ PM Award โดยทั้ง 5 บริษัทที่เข้าร่วมมีดังนี้

     1.'ถึงจะล้มก็ลุกขึ้นใหม่ได้เสมอ จากบุคคลล้มละลายกลายเป็นนักธุรกิจร้อยล้านด้วยธุรกิจที่สร้างจากสิ่งใกล้ตัว' นายนิวัฒน์ โฆวงศ์ประเสริฐ จากบริษัท สวนผึ้งหวาน เจ้าของแบรนด์บ้านมะขาม ผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูปที่ส่งออกไปขายทั้งในเอเชียและยุโรป

      2. 'สร้างพันธมิตรทางธุรกิจและความเชื่อมั่นในสินค้าให้กับคู่ค้าของเรา' โดย นายวัชรลักขณ์ ตัณฑ์สกุล บริษัท กรไทย ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มทดแทนหลายแบรนด์ เช่น ชาวไทย, คูซ่า, โค-คอฟ, โคจิน

      3.'Thai Software-from localize to globalize' โดย นายภิรมย์ เมธาวีระพงศ์ บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้คิดค้นและผลิตนวัตกรรม ซอฟต์แวร์อันดับ 1 ใน 3 ให้กับโรงแรม อพาร์ตเมนต์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

      4.'Attention to every single detail is the foundation of all great success and achievement. ความสนใจในทุกรายละเอียดเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ โดย พญ. ปวีณา ศรีมโนทิพย์ ผู้อำนวยการแพทย์ จากโรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ

       5.'เข้าใจตลาด รู้จักเครือข่าย คุณภาพโดนใจ'เทคนิคสร้างความไว้วางใจจากลูกค้า ขยายตลาดให้โตตามความต้องการของอุตสาหกรรม โดย คุณยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด

     กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจส่งออกไทย สมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรางวัล PM Award 2018 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pm-award.com หรือสอบถามเรื่องการรับสมัครได้ที่โทร. 098-341-4539, 02-636-1050 ต่อ 301, 351, 354 หมดเขตรับสมัครวันที่ 12 เมษายน 2561 นี้

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!