WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

 MOCอดลย โชตนสากรณ copyพาณิชย์ เผยยอดค้าชายแดน 10 เดือนโต 6.04% ทะลุ 1.15 ล้านลบ.

  กรมการค้าต่างประเทศ เผยตัวเลขการค้าชายแดนและค้าผ่านแดน 10 เดือนแรกของปี 2561 ยังคงสดใส มูลค่ากว่า 1.15 ล้านล้านบาท ขยายตัวถึง 6.04% มาเลเซียนำโด่งยอดการค้าชายแดนสูงสุด ตามด้วย สปป.ลาว เมียนมาและกัมพูชา ส่วนการค้าผ่านแดน จีนตอนใต้ยังคงสูงสุด ตามด้วยสิงคโปร์ และเวียดนาม โดยคาดว่า 2 เดือนที่เหลือ การค้าจะยังคงขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

   นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ยอดการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย 10 เดือนแรกปี 2561 (ม.ค.-ต.ค.) ยังคงขยายตัวต่อเนื่องมูลค่า 1,155,736 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 6.04%) โดยเป็นการส่งออก 648,478 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 0.11%) และการนำเข้า 507,259 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 14.73%) เกินดุลการค้า 141,219 ล้านบาท แยกเป็นมูลค่าการค้าชายแดน 931,679 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 4%) เป็นการส่งออก 540,580 ล้านบาท (ลดลง 0.33%) นำเข้า 391,099 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 10.63%) เกินดุลการค้า 149,482 ล้านบาท และมูลค่าการค้าผ่านแดน 224,057 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 15.47%) เป็นการส่งออก 107,897 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 2.33%) นำเข้า 116,160 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 31.11%) ขาดดุลการค้า 8,263 ล้านบาท

      การค้าชายแดนแยกเป็นรายประเทศ พบว่า มาเลเซียยังคงเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยมีมูลค่าการค้ารวม 476,492 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 0.90%) แบ่งเป็นการส่งออก 246,227 ล้านบาท (ลดลง 6.24%) นำเข้า 230,265 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 9.84%) ตามมาด้วย สปป.ลาว มูลค่า 177,043 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 4.93%) เป็นการส่งออก 107,628 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 1.05%) นำเข้า 69,415 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 11.56%) เมียนมา มูลค่า 160,186 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 5.23%) เป็นการส่งออก 88,090 ล้านบาท (ลดลง 2.87%) นำเข้ามูลค่า 72,096 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 17.17%) และกัมพูชา มูลค่า 117,958 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 14.87%) เป็นการส่งออก 98,636 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 19.46%) นำเข้า 19,322 ล้านบาท (ลดลง 4.08%)

    นายอดุลย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบทำให้การส่งออกไม่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในช่วงระยะนี้ ได้แก่ เมียนมา การค้ายังคงชะลอตัว เนื่องจากปัญหาอุทกภัยเพิ่งจะคลี่คลาย กอรปกับค่าเงินจ๊าตยังคงอ่อนค่า คาดว่าถ้าสถานการณ์ดังกล่าวดีขึ้น จะทำให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การส่งออกสินค้าด้านมาเลเซีย ยังชะลอตัวลงเนื่องจากสถานการณ์สงครามทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา และปัญหาฝนตกชุกในพื้นที่ ทำให้ปริมาณผลผลิตยางพารา/ผลิตภัณฑ์ยาง ออกสู่ตลาดน้อยลง รวมถึงสินค้าเกษตรอื่นของภาคใต้ คือ ปาล์มน้ำมันและมะพร้าว นอกจากนี้ จังหวัดภาคใต้ เช่น อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ยังได้รับผลกระทบจากการลดลงของนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมการค้าชายแดนไทย ในขณะที่ด้านกัมพูชา ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

   สำหรับ ช่วงส่งท้ายปี 2561 กรมฯ มีกิจกรรมสำคัญเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดน ได้แก่ (1) กิจกรรมเสริมอาวุธทางปัญญาให้ผู้ประกอบการ โดยกำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รอบรู้มาตรการการค้า เสริมสร้างศักยภาพธุรกิจกับกรมการค้าต่างประเทศ” ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเซนทาราหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านมาตรการทางการค้าที่จะกระทบการส่งออก-นำเข้า เช่น มาตรการควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง การใช้ประโยชน์จาก e - Form D และลู่ทางการขยายตลาดสินค้าฮาลาล เป็นต้น (2) กิจกรรมจับคู่ธุรกิจการค้าระหว่างไทย – กัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ ในวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 และ (3) กิจกรรมงานหุ้นส่วนเศรษฐกิจการค้าชายแดนเชื่อมสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา ณ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของฝ่ายกัมพูชาที่จะเข้าประชุมหารือระหว่างภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศ มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้า งานแสดงสินค้าเกษตรนวัตกรรม (Show case) เป็นต้น ดังนั้นจึงคาดว่ากิจกรรมช่วงปลายปี 2561 จะกระตุ้นเศรษฐกิจการค้า การลงทุนชายแดนให้เติบโตได้ตามเป้าหมาย

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!