WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

INDUSสนธรตน สนธจรวงศรมว.พาณิชย์ สั่งเร่งเพิ่มร้านค้าธงฟ้าประชารัฐใช้แอพฯถุงเงินประชารัฐ รองรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

       นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯ จะเร่งผลักดันให้ร้านค้ารายย่อยที่อยู่ในตลาดสด ร้านค้าทั่วไป ร้านขายอาหารสำเร็จรูป สมัครเข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐแบบใช้มือถือในการรับชำระค่าสินค้าจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (แอพพลิเคชั่น ถุงเงินประชารัฐ) ให้ได้ 100,000 รายภายในสิ้นเดือน ธ.ค.61 หลังจากปัจจุบันมีผู้สมัครเข้ามาแล้วกว่า 32,000 ราย เพื่อรองรับการใช้จ่ายของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เพิ่มเข้ามาในระบบอีก 3.08 ล้านราย ที่จะเริ่มใช้บัตรซื้อสินค้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.62 เป็นต้นไป

      "ได้ขอให้เร่งรัดรับสมัครร้านค้ารายเล็กรายน้อยให้เข้าเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐโดยเร็ว เพราะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 14.5 ล้านราย ถือเป็นกำลังซื้อที่สำคัญ จากการที่รัฐบาลได้ช่วยเหลือค่าครองชีพเข้าไปในบัตรเดือนละกว่า 4,000 ล้านบาท เมื่อมีจำนวนผู้ถือบัตรเพิ่มขึ้น วงเงินจะสูงขึ้นตามไปด้วย และเงินเหล่านี้จะถูกนำไปใช้จ่ายในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ถ้าร้านค้ารายเล็กรายน้อยเข้าร่วมโครงการจะได้ประโยชน์จากการมาใช้จ่ายของผู้ถือบัตร โดยรัฐบาลประเมินแล้วเกิดประโยชน์จริง จึงได้อนุมัติงบดำเนินโครงการไปจนถึงเดือน ก.ย.62" นายสนธิรัตน์ กล่าว

        นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกให้กับผู้ถือบัตร โดยได้หารือกับผู้ผลิตสินค้าในการผลิตสินค้าป้อนให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยจะเปิดตัววันที่ 11 ธ.ค.61 ซึ่งจะมีสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพหลากหลายรายการมาจำหน่าย และเมื่อเปิดตัวแล้วจะกระจายสินค้าเข้าสู่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่อให้ผู้ถือบัตรซื้อได้ทันที และยังเปิดกว้างสำหรับผู้ผลิตทุกรายให้เข้าร่วมโครงการได้

      รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงฯ ยังได้หารือกับผู้บริหารของบริษัท TOM Group ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท อูเล่ และเป็นบริษัทในเครือของลีกาชิง มหาเศรษฐีของฮ่องกง เพื่อให้นำอูเล่โมเดลไปใช้ผลักดันให้ร้านค้ารายย่อยของไทย ร้านค้าในชนบท ร้านโชห่วย รวมถึงร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสามารถขายสินค้าออนไลน์ได้นั้น โดยจะส่งทีมมาให้คำแนะนำกับไทยในช่วงเดือน ม.ค.62

     ทั้งนี้ อูเล่โมเดลเป็นโครงการที่จีนได้นำมาใช้ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับร้านค้าในชนบท โดยไปรษณีย์ของจีน ได้ร่วมมือกับบริษัท TOM Group เปิดแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ให้ร้านค้าในชนบททั่วประเทศ นำสินค้าเข้าไปจำหน่ายในเว็บไซต์ และเมื่อมีคนสั่งซื้อสินค้า ไปรษณีย์ก็จะเป็นผู้รับสินค้านำไปจัดส่งให้ ซึ่งจะนำรูปแบบนี้มาใช้กับไทย เพื่อช่วยเหลือร้านค้าในชนบท ร้านค้ารายย่อยให้สามารถค้าขายออนไลน์ได้

           อินโฟเควสท์

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!