WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1aaaaDอธบด

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นพ่องานนำทัพ จัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ภายใต้งานหุ้นส่วนเศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชา ณ จังหวัดสระแก้ว

     นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นพ่องานนำทัพจัดงานหุ้นส่วนเศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้แนวคิด ‘Forging Ahead Towards Sustainable Economic Growth’ ซึ่งภายใต้งาน ประกอบด้วย การประชุมของภาครัฐและภาคเอกชนไทย-กัมพูชา การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)และการสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป

       สำหรับ การเจรจาจับคู่ธุรกิจจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมอินโดจีน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมีผู้ประกอบการไทยและกัมพูชาจาก 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม (รวมถึงอาหารเสริม) อุปโภคบริโภค (รวมถึงสินค้าสุขภาพและความงาม) เครื่องจักรกลการเกษตร และยานยนต์ จักรยานยนต์ และอะไหล่ งานนี้ท่านอธิบดีใส่เกียร์เดินหน้าเต็มลูกสูบด้วยความมุ่งมั่นเพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าชายแดน รวมทั้งขยายและต่อยอดเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับกัมพูชา และมั่นใจว่ากิจกรรมของกรมการค้าต่างประเทศในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้มูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับกัมพูชาในภาพรวม รวมถึงการค้าชายแดนขยายตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะทำงานเชิงรุกเพื่อพัฒนาการค้ารูปแบบใหม่ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างสองประเทศต่อไป

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!