WORLD7

SME720 x 100tqm720

viriya

วิริยะประกันภัย ร่วมสมทบทุนจัดซื้อวีลแชร์ เนื่องในโอกาส บขส. ครบรอบปีที่ 89

       นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) รับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข   ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทนมอบ เพื่อสมทบทุนการจัดซื้อรถวีลแชร์มอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว ภายใต้โครงการ ‘ทุกการเดินทางขับเคลื่อนด้วยความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์’  ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ครบรอบปีที่ 89 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร 2 กรุงเทพฯ

aom259

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!