WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaa กีรติ รัชโน

ญี่ปุ่นแก้ไขระเบียบการติดฉลากอาหารดัดแปลงพันธุกรรม

     กรมการค้าต่างประเทศเผยญี่ปุ่นแก้ไขระเบียบการติดฉลากอาหารดัดแปลงพันธุกรรม โดยให้ใช้คำว่า ‘free from GMO’ บนฉลากสำหรับอาหารที่ไม่มีวัตถุดิบเป็น GMO หรือมีส่วนประกอบเป็นGMO ต่ำกว่าร้อยละ 5 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 1 เม.ย. 2566

       นายกีรติ รัชโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Affairs Agency : CAA) ของประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศแก้ไขระเบียบการติดฉลากอาหารดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organism : GMO) โดยระเบียบกำหนดให้ใช้ข้อความว่า “free from GMO” กำกับบนฉลากสำหรับอาหารที่ได้ผ่านการทดสอบว่าไม่มีวัตถุดิบที่เป็น GMO รวมถึงที่อาหารอาจมีการปนเปื้อนจากขั้นตอนการผลิตหรือสายการผลิตที่ใช้ผลิตอาหาร GMO และไม่ใช่ GMO หรือในกรณีที่มีส่วนประกอบของวัตถุดิบที่เป็น GMO ต่ำกว่าร้อยละ 5 ด้วย ซึ่งที่ผ่านมา ระเบียบการติดฉลากของญี่ปุ่นฉบับปัจจุบันไม่ได้กำหนดให้ระบุบนฉลากหากผลิตภัณฑ์นั้นมีส่วนประกอบของวัตถุดิบที่เป็น GMO ในปริมาณที่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ทั้งนี้ ระเบียบฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

       GMO (Genetically Modified Organism) คือ สิ่งมีชีวิตที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม ได้แก่ พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ โดยการตัดต่อใส่เข้าไปในยีน (Gene) ของสิ่งมีชีวิตอีกชีวิตหนึ่ง และนำยีน (Gene) ของสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถนำมาผสมพันธุ์กันได้ตามธรรมชาติมาตัดต่อเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติจำเพาะตรงตามความต้องการ รวมทั้งเสริมจุดเด่นและลดต้นทุนการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ ในทางกลับกัน GMO อาจส่งผลให้เซลล์ในร่างกายมีพันธุกรรมที่ผิดปกติ เช่น การแพ้ยา/อาหาร การดื้อยาปฏิชีวนะ การก่อสารภูมิแพ้ หรือทำให้เด็กที่เกิดมามีความผิดปกติทางพันธุกรรมได้ อาจส่งผลต่อระบบนิเวศน์อย่างควบคุมไม่ได้ และอาจทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิด เป็นต้น ระเบียบฉบับใหม่นี้จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคของญี่ปุ่นให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ GMO อย่างชัดเจนเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหาร รวมทั้งคุ้มครองผู้บริโภคจากความเสี่ยงต่อสุขภาพและอนามัยทางด้านอาหาร ส่งเสริมสุขภาพชีวิตประจำวันของการบริโภคและโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

        จากข้อมูลสถิติการส่งออก ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรไปญี่ปุ่น (ปี 2559-2561) 62,186 59,915 และ 60,339 ล้านบาทตามลำดับ และในปี 2562 (ม.ค.-ส.ค) มีการส่งออกสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรไปญี่ปุ่น มูลค่า 38,824 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

          ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

         https://food.chemlinked.com/news/food-news/japan-revises-gmo-food-labeling-requirements ในการเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าวได้อย่างไม่เป็นอุปสรรคทางการค้าของไทย หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า โทร. 02-547-5095 หรือสายด่วน 1385

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!