WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaa กีรติรัชโน

รัฐโรดไอแลนด์ของสหรัฐฯ แก้ไขกฎระเบียบสารหน่วงการติดไฟ

     กรมการค้าต่างประเทศเผย โรดไอแลนด์แก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับสารหน่วงการติดไฟ และจำกัดปริมาณการใช้ต้องไม่เกิน 1,000 mg/kg ต่อ FR ผู้นำเข้าต้องศึกษาข้อมูลให้ชัดเจน ก่อนบังคับใช้ 1 ม.ค.63

   นายกีรติ รัชโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า รัฐโรดไอแลนด์ของสหรัฐฯ ได้แก้ไขกฎระเบียบ HB 5119 (2019) ว่าด้วยสารหน่วงการติดไฟ (Flame Retardant) ซึ่งเป็นสารที่เป็นส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตเตียงที่มีเบาะหุ้มหรือเฟอร์นิเจอร์ในที่พักอาศัย โดยระเบียบฉบับนี้จะจำกัดปริมาณการใช้สารหน่วง

       การติดไฟประเภท Non-polymeric Organohalogen Flame Retardant และขยายขอบเขตของวัตถุดิบที่สามารถนำสารดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตสินค้าข้างต้น เนื่องจากสารหน่วงการติดไฟประเภทดังกล่าวเป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีความเป็นพิษต่อตับและไทรอยด์ ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง รวมทั้งส่งผลต่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้สะสมในแหล่งน้ำ อากาศ พืช และสัตว์ จึงมีการแก้ไขระเบียบดังกล่าว ทั้งนี้ระเบียบฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้

     ขยายขอบเขตของสินค้า จากเดิม เตียงที่มีเบาะหุ้มหรือเฟอร์นิเจอร์ (พลาสติก โฟม หรือวัตถุดิบที่ทำมาจากสิ่งทอ) เป็นเตียงที่มีเบาะหุ้มหรือเฟอร์นิเจอร์ (พลาสติก โฟม ผ้า หรือวัตถุดิบที่ทำมาจากสิ่งทอ)

    ประเภทของสารหน่วงการติดไฟ จากเดิม สารหน่วงการติดไฟประเภท Organohalogen flame retardants (FR) เป็นสารหน่วงการติดไฟประเภท Non-polymeric Organohalogen Flame Retardants (FR)

     จำกัดการใช้สารหน่วงการติดไฟ จากเดิม < 100 mg/kg ต่อ FR เป็น < 1,000 mg/kg ต่อ FR เพิ่มเติมข้อยกเว้นการใช้สารหน่วงการติดไฟโดยไม่ครอบคลุมสินค้า (1) อุปกรณ์ภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าเตียงที่มีเบาะหุ้มหรือเฟอร์นิเจอร์ในที่พักอาศัย และ (2) เฟอร์นิเจอร์หรือเตียงในที่พักอาศัยที่จำหน่ายเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์หรือพื้นที่สาธารณะ

      โดยผู้ผลิตสินค้าดังกล่าว จะต้องแจ้งให้กับบุคคลหรือกิจการที่จำหน่ายสินค้าทราบเกี่ยวกับบทบัญญัติของมาตรการนี้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ข้อห้ามและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจะไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายหรือใช้งานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

      “สำหรับ สถิติการส่งออกสินค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไทย ปี 2559-2561 มีมูลค่า 7,395 6,583 และ 5,439.7 ล้านบาทตามลำดับ และในปี 2562 (ม.ค.-ส.ค) มีการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไปสหรัฐฯ มูลค่า 5,101.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.20 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน” นายวันชัยกล่าว

       ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบฉบับดังกล่าวได้อย่างไม่เป็นอุปสรรคทางการค้า ผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลข้างต้นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://webserver.rilin.state.ri.us/BillText/BillText19/HouseText19/H5119.pdf หรือสอบถามได้ที่กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า โทร. 02-547-5095 หรือสายด่วน 1385

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!