WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaa Kบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

พาณิชย์ จับร้านจำหน่ายหน้ากากอนามัยราคาสูงเกินสมควรในต่างจังหวัด

     ปลัดพาณิชย์ เผยผลการลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยนอกเขตกรุงเทพฯ ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด พบผู้กระทำผิดกฎหมาย จำหน่ายราคาสูงเกินสมควร 4 ราย ที่ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดแล้ว

     นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยนอกเขตกรุงเทพฯ ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ว่า จากการออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน จนถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการจับกุมผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยราคาสูงเกินสมควรแล้ว 4 ราย ที่จังหวัดชลบุรี 1 ราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ราย และจังหวัดภูเก็ต 2 ราย ซึ่งได้นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว โดยมีโทษสูงสุดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ปรับ 1.4 แสนบาท จำคุก 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

     ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยังได้มีการติดตามภาวะราคา ปริมาณการจำหน่ายของหน้ากากอนามัย รวมถึงการชี้แจงสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เพื่อให้มีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน และป้องปรามการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลสมควร หรือทำการกักตุนจากความต้องการในสินค้าหน้ากากอนามัยที่เพิ่มสูงขึ้นมากในขณะนี้อย่างต่อเนื่องด้วย

    สำหรับ การดำเนินการดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวันอย่างต่อเนื่อง โดยให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด ออกตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน และออกตรวจสอบเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาในทันทีอย่างรวดเร็ว เพื่อดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ และให้ชี้แจงให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย และร่วมมือกันตามบทบาทหน้าที่ของทุกฝ่ายทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ประชาชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากที่สุดในภาวะเช่นนี้

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!