WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaagE1อรมน ทรัพย์ทวีธรรม

พาณิชย์ เตรียมประชุมทางไกล ทบทวน AEC Blueprint รับมือสถานการณ์เศรษฐกิจโลก

      กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตรียมประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (HLTF-EI) ครั้งที่ 38 ในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ ผ่านระบบทางไกล ทบทวนแผนงาน AEC Blueprint 2025 และติดตามความคืบหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์ 4IR รับมือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการค้าโลก

      นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (High Level Task Force on ASEAN Economic Integration หรือ HLTF-EI) ครั้งที่ 38 ในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยคณะทำงานฯ ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ร่วมหารือประเด็นสำคัญ อาทิ การทบทวนการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 การหาแนวทางรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การประเมินคู่ค้านอกภูมิภาคที่มีศักยภาพ และการจัดทำยุทธศาสตร์ของอาเซียนเพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หรือ 4IR

       นางอรมน กล่าวว่า การประชุม HLTF-EI เป็นการหารือในประเด็นเชิงนโยบายที่จะกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียนต่อไปในอนาคต ซึ่งขณะนี้อาเซียนมีการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจตาม AEC Blueprint 2025 มาได้ครึ่งทาง นับตั้งแต่การเข้าสู่ AEC เมื่อปี 2558 จึงต้องมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของแผนงานที่ผ่านมา รวมทั้งประเมินสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการค้าโลก โดยเฉพาะสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการรวมกลุ่มของอาเซียนในอนาคต โดยผลจากการประเมินจะนำไปวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ เพื่อประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี ค.ศ. 2025 รวมทั้ง Blueprint ฉบับต่อไป

        สำหรับ การประชุมทางไกลครั้งนี้ คณะทำงานระดับสูงฯ จะร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะแผนพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคหลังวิกฤตคลี่คลาย รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในประเด็นสำคัญต่างๆ อาทิ ระบบบริหารจัดการกฎระเบียบของอาเซียน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักสากล และการจัดทำยุทธศาสตร์ของอาเซียนเพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ที่มีความครอบคลุมการดำเนินงานของทั้งสามเสาอาเซียน ซึ่งจะเข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินการด้านเศรษฐกิจของอาเซียนในช่วงวิกฤตนี้ รวมถึงการประเมินคู่ค้านอกภูมิภาคที่มีศักยภาพและอาจเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนในอนาคต

       ทั้งนี้ อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย โดยในปี 2562 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่าการค้ารวม 107,928 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยเกินดุล 17,880 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 62,904 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 45,024 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2563 (ม.ค. – พ.ค.) มีมูลค่าการค้ารวม 41,218 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปอาเซียนมูลค่า 24,697 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียนมูลค่า 16,522 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!