WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaa1aAPEX

รัฐมนตรีการค้าเอเปก ออกแถลงการณ์ร่วม ผนึกกำลังป้องกันวิกฤตโควิด-19

     รัฐมนตรีการค้าเอเปกออกแถลงการณ์ร่วม รับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ย้ำการใช้มาตรการทางการค้า ต้องเหมาะสม โปร่งใส สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ WTO และไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้า โดยเฉพาะสินค้าจำเป็นอย่างเวชภัณฑ์ อาหาร พร้อมเดินหน้าหนุนดิจิทัลแพลตฟอร์ม อีคอมเมิร์ซ ส่วนไทยขอให้เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า ฟื้นฟู MSMEs 

      นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2563 ที่ผ่านมา ได้รับมอบหมายจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก โดยได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทย และร่วมรับรองแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปก และปฏิญญาการอำนวยความสะดวกทางการค้า

       โดยเฉพาะในสินค้าจำเป็นเพื่อรับมือกับผลกระทบทางการค้าที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่น เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ สินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งที่ประชุมเอเปกได้เน้นย้ำว่าการใช้มาตรการทางการค้าเพื่อรับมือโควิด-19 จะต้องเหมาะสม โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก (WTO) รวมทั้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้า และต่อห่วงโซ่การผลิตโลก เพื่อร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปก

      ทั้งนี้ เอเปกยังได้สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลมาตรการทางการค้าและแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อรับมือกับวิกฤติโควิด-19 โดยให้มีการจัดทำดิจิทัลแพลตฟอร์ม ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนในการฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19 ในระยะยาว เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และรายย่อย (MSMEs) มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและครอบคลุม รวมทั้งสนับสนุนอีคอมเมิร์ซ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการค้าดิจิทัลเพื่อนำไปสู่การฟื้นตัวของห่วงโซ่การผลิต และเสริมสร้างความเชื่อมโยงด้านดิจิทัลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

       นายสรรเสริญ กล่าวว่า ไทยได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุม โดยมีประเด็นสำคัญ คือ 1.สนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี และส่งเสริมความโปร่งใสในการใช้มาตรการทางการค้าเพื่อรับมือโควิด-19 โดยให้แจ้งการใช้มาตรการต่อ WTO ซึ่งไทยพร้อมร่วมกันกับสมาชิกเอเปกในการสร้างสภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกต่อการค้า เปิดกว้าง เป็นธรรม มีเสถียรภาพ และคาดการณ์ได้ 2.ส่งเสริมมาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้า และการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ โดยเฉพาะการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 3.รักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่การผลิต และส่งเสริมให้ห่วงโซ่การผลิตมีการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว 4.มุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

      โดยเฉพาะภาคการผลิต MSMEs การส่งออก การท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 5.ให้ความสำคัญกับห่วงโซ่คุณค่าโลก โดยลดความซับซ้อนของกฎระเบียบ เพื่อลดอุปสรรคทางการค้า รวมทั้งต้นทุนทางการค้าและยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม และ 6.ตระหนักถึงความสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อขยายโอกาสให้ MSMEs รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของประชาชน โดยเฉพาะภาคแรงงานให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง

      สำหรับ ประเด็นหลัก (Theme) ของเอเปกในปี 2563 เน้นความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมั่งคั่งร่วมกัน การดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม การส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการออกแถลงการณ์เอเปกในครั้งนี้ จึงถือเป็นการส่งสัญญาณในระดับนโยบายเพื่อร่วมกันรับมือกับวิกฤติโควิด-19 และเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าของภูมิภาคเอเปกอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

     เอเปกเป็นกรอบความร่วมมือของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประกอบด้วยสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี จีน จีนฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย สหรัฐฯ และเวียดนาม โดยสมาชิกเอเปกเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทย ในปี 2562 การค้าของไทยกับกลุ่มเศรษฐกิจเอเปกมีมูลค่า 337,888.75 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 70.2% ของการค้ารวมของไทย เป็นการส่งออกจากไทยไปเอเปก 171,250.83 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 69.54% ของการส่งออกรวมของไทย และนำเข้าจากเอเปก 166,637.91 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 70.53% ของการนำเข้ารวมของไทย

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!