WORLD7

SME720 x 100tqm720

1a4AB13ประสาน

จุรินทร์ นำ 3 ประสาน พาณิชย์-เกษตร-กองทัพบก'ขับเคลื่อนนโยบาย'เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด

        จุรินทร์ เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลง 3 ประสาน ‘พาณิชย์-เกษตร-กองทัพบก' ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย'เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด’ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก “เฉลิมชัย”เผยเกษตรจะเน้นเกษตรปลอดภัย เกษตรนวัตกรรม มีพาณิชย์ทำตลาดทั้งในและต่างประเทศ ด้านกองทัพบกจะนำพื้นที่ว่างเปล่า 4.5 ล้านไร่ มาช่วยพัฒนาภาคเกษตร ทั้งเมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ เพื่อสนับสนุนปัจจัยผลิตให้เกษตรกร 

        นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนนโยบาย ‘เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด’ ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกองทัพบก ว่า เป็นโอกาสดีที่ทางกองทัพบกจะได้เข้ามาร่วมมือในการสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรไทย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อน และมีการตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตแล้ว ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลกเกิดขึ้นได้ และยังจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจฐานราก และนำรายได้เข้าประเทศ

        นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ จะเดินหน้าเกษตรทฤษฎีใหม่ เช่น เกษตรปลอดภัย เกษตรนวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่วนกระทรวงพาณิชย์จะเข้ามาช่วยเชื่อมโยงสินค้ากับตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยในประเทศมีพาณิชย์จังหวัดเป็นเซลล์แมนจังหวัด และต่างประเทศมีทูตพาณิชย์เป็นเซลล์แมนของประเทศ ทำหน้าที่ช่วยขายสินค้าเกษตรผ่านกลไกตลาดต่างๆ ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ และตลาดรูปแบบใหม่ ทั้งไฮบริดและเคาน์เตอร์เทรด

        พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า กองทัพบกได้เข้ามามีส่วนร่วมที่จะช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตภายใต้นโยบายเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด โดยกองทัพบกจะนำที่ดินว่างเปล่าจำนวนถึง 4.5 ล้านไร่ ภายใต้ความดูแล รวมทั้งกำลังพล อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ มาพัฒนาพื้นที่ เพื่อรองรับการผลิต และการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ เพื่อสนับสนุนภาคการผลิตสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศตามความต้องการของตลาด รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อต่างๆ ซึ่งรวมถึงโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชน และประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดอย่างกว้างขวางและทั่วถึง ผ่านช่องทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานสื่อของกองทัพบกที่สามารถเข้าถึงประชาชนในระดับชุมชนได้เป็นอย่างดี

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง 3 หน่วยงานในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างกองทัพบก กระทรวงพาณิชย์ กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตรแบบครบวงจร จากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!