WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaa1Mวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม

กรมการค้าภายใน เดินหน้าลดค่าครองชีพช่วยประชาชน ช่วงโควิดระบาดรอบใหม่

     นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการมาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพประชาชน ซึ่งกรมการค้าภายในได้มีมาตรการในการดำเนินโครงการและกิจกรรม หลังสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจะมีกิจกรรมจัดงานจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ร้อยละ 20-40 และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย กระตุ้นให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ดังนี้

  1.        โครงการ 'พาณิชย์ลดกระหน่ำ ข้ามปี ! New Year Grand Sale 2021'ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 โดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชน 73 ราย ประกอบด้วย ห้างค้าปลีก-ค้าส่ง 17 ราย ผู้ผลิตและจำหน่าย 44 ราย ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง 3 ราย กลุ่มโรงพยาบาล 2 ราย สายการบิน 3 สาย และกลุ่มแพลตฟอร์ม

    4 แพลตฟอร์ม ลดราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 22,000 รายการ รวมถึงสินค้านมผงได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย โดยสินค้าที่ร่วมรายการลดราคาสูงสุดร้อยละ 87 เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท 

  1. โครงการ “ธงฟ้าราคาประหยัด พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น” จำหน่ายสินค้าในราคาประหยัด ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ จำนวน 131,876 ร้านค้า (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) และมีบริษัทผู้ผลิตที่ร่วมโครงการมากกว่า 100 ราย มีสินค้าที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 140 สินค้าจำนวน 1,031 รายการ
  2. จัดจำหน่ายสินค้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเพิ่มเติมในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และทั่วประเทศ ภายใต้โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน โดยแบ่งเป็น การจัดงานจำหน่ายสินค้าในระดับภาค 16 ครั้ง การจัดงานจำหน่ายสินค้าในระดับเขตในกรุงเทพฯ และเคหะชุมชน 30 ครั้ง และจัดงานจำหน่ายสินค้าระดับท้องถิ่นหรือชุมชน/อำเภอ/ตำบล ร่วมกับกิจกรรมส่วนภูมิภาคในแต่ละจังหวัด 76 จังหวัด

       ประกอบกับรัฐบาลได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โครงการ “คนละครึ่ง” ซึ่งสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพของประชาชนได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งร้านธงฟ้าก็ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเช่นกัน โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดียิ่ง และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายเล็กมีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์

      โดยกรมการค้าภายในก็จะได้จัดให้มีกิจกรรมธงฟ้าลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมกันนี้ก็จะได้ประสานผู้ผลิตผู้จำหน่ายในการจัดกิจกรรมพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ภายใต้โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนในล็อตถัดไป โดยมุ่งเน้นสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการครองชีพของผู้บริโภค รวมทั้งจะได้ขอความร่วมมือแพลตฟอร์มต่างๆ มาร่วมลดราคาให้กับพี่น้องประชาชนด้วย

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!