WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

IEAT Weerapongกนอ.ผนึกกำลังภาคเอกชน จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน 2 แห่ง รวมมูลค่าลงทุนเกือบ 1 หมื่นลบ.รองรับ EEC

       การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เตรียมผนึกกำลังภาคเอกชน จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน 2 นิคมฯ ได้แก่ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ จังหวัดอ่างทอง บนพื้นที่ประมาณ 1,398 ไร่ ภายใต้การลงทุน 4,200 ล้านบาท ซึ่งจะพัฒนาให้เป็นเมืองนวัตกรรมอาหารอนาคตที่ครบวงจร มีอุตสาหกรรมเป้าหมายภายในโครงการ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์ และโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซี.พี. บนพื้นที่ 3,068 ไร่ งบประมาณการลงทุน 5,628.50 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

    นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่า กนอ. เปิดเผยว่า คณะกรรมการ กนอ. ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในลักษณะร่วมดำเนินงาน ล่าสุดจึงเตรียมจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบดังกล่าว 2 นิคมฯ ได้แก่ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ จังหวัดอ่างทอง บนเนื้อที่ประมาณ 1,398 ไร่ ซึ่งจะร่วมดำเนินงานกับ บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด โดยนิคมฯดังกล่าวจะถูกพัฒนาให้เป็นเมืองนวัตกรรมอาหารอนาคตที่ครบวงจร ภายใต้แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผสมผสานกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ที่มีนวัตกรรมการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ เน้นการลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยได้มาตรฐานในระดับสากล นอกจากนี้ยังจะมีการสร้างเครือข่ายธุรกิจในรูปแบบ Cluster กับเศรษฐกิจชุมชน อาทิ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป นวัตกรรมทางด้านอาหาร โดยอุตสาหกรรมเป้าหมายภายในโครงการจัดตั้ง ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 4,200 ล้านบาท

      สำหรับ การใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการแบ่งเป็น เขตอุตสาหกรรมทั่วไป ร้อยละ 61.96 เขตพาณิชยกรรม ร้อยละ 2.50 พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค ร้อยละ 21.35 และพื้นที่สีเขียวร้อยละ 14.19 ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี และคาดว่าจะสามารถขายพื้นที่หมดภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่ง กนอ.เชื่อว่า โครงการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดโดยรอบ พร้อมทั้งคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 40,000 ล้านบาท และก่อให้เกิดการจ้างงานไม่น้อยกว่า 6,300 คน

      ส่วนอีกหนึ่งโครงการจะร่วมกับ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมซี.พี. บนเนื้อที่ 3,068 ไร่ ในตำบลมาบข่า ตำบลมาบข่าพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น 5,628.50 ล้านบาท โดยโครงการนี้มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร รวมทั้งอุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมหลักข้างต้น ซึ่งคาดว่าจะขาย/ให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบอุตสาหกรรมในกลุ่มดังกล่าวได้หมดภายใน 6 ปี นายวีรพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย

      อินโฟเควสท์

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!