WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1aaaเDAIS Academy

AIS Academy จับมือ Slingshot Group พาหุ่นยนต์โซเฟีย AI ที่ได้รับสัญชาติตัวแรกของโลก สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน

     นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวถึงความเป็นมาของ AIS Academy ว่า “สำหรับจุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง AIS Academy เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะสร้างศูนย์การเรียนรู้ และพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน เพื่อให้มีศักยภาพเทียบเท่าระดับมาตรฐานนานาชาติสากล โดยทาง AIS Academy จะรับผิดชอบดำเนินการยกระดับความรู้ ความชำนาญ และพัฒนาศักยภาพโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย

    รวมทั้งการสัมผัสประสบการณ์จริง โดยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ตลอดจนองค์กรพัฒนาบุคลากรชั้นนำจากนานาประเทศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า พนักงานของ เอไอเอส มีความพร้อมในการรองรับการปรับเปลี่ยนในจังหวะที่ท้าทายและรวดเร็วและมากขึ้น

     สำหรับ หลักสูตรการเรียนรู้จะครอบคลุมการอบรมในหลักสูตรที่หลากหลายตามความต้องการของลักษณะงาน และโปรแกรมหลักสูตรพิเศษร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก อาทิ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ( MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา , Harvard Business School , มหาวิทยาลัย Manchester สหราชอาณาจักร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการเรียนรู้ผ่านระบบ Digital Learning Platform ได้แก่ แอปพลิเคชัน  AIS Learn Di ที่รวบรวมเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย มาจัดรวมไว้ให้พนักงานได้เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมอีกหลากหลาย อาทิ หลักสูตรกิจกรรมพิเศษ เช่น AIS CREATIVE TALENTS หรือ ACT ที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับชั้น กลุ่ม StartUp และกลุ่ม Young Telewiz ได้มาร่วมค้นหาไอเดียใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความเชี่ยวชาญในสายงานชั้นนำต่างๆ จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้แบบเป็นกันเอง”

       ในฐานะที่ AIS เป็นผู้นำในตลาดโทรคมนาคมตลอดจนการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาความรู้และสัมผัสประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ Robotics และเทคโนโลยี AI AIS Academy จึงได้ร่วมกับ Slingshot Group จัดกิจกรรม 'คุยกับโซเฟีย...หุ่นยนต์ AI ที่ได้รับสัญชาติตัวแรกของโลก' ขึ้น โดยนำหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่ได้รับสัญชาติพลเมืองซาอุดิอาระเบียเป็นตัวแรกของโลก พร้อมด้วย ดร. เดวิด ฮันซัน วิศวกรผู้ออกแบบโซเฟีย และผู้ก่อตั้งบริษัท Hanson Robotics มาให้พนักงานเอไอเอสได้สัมผัสและพูดคุยอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว และมีความพร้อมในการนำเอาขีดความสามารถของเทคโนโลยี AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้ในอนาคต

      “กิจกรรม 'คุยกับโซเฟีย...หุ่นยนต์ AI ที่ได้รับสัญชาติตัวแรกของโลก' เป็นกิจกรรมหนึ่งในหลายกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมที่ AIS Academy จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจกับเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบใกล้ชิด เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น AIS Academy จึงมุ่งมั่นให้พนักงานตื่นรู้และเร่งพัฒนาทักษะ ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพให้พร้อมรับกับการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ได้อย่างเป็นขั้นตอน ตลอดจนเตรียมพร้อมในการ Transform ตัวเองไปสู่การทำงานในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตพร้อมกันไปกับการขยายธุรกิจและการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทเพื่อรองรับความต้องการในโลกดิจิตัลของลูกค้า AIS”นายสมชัย กล่าวสรุป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส

แมนนุฉัตร ทนขำ (บอส) โทร. 02-029-4124  maennuct@ais.co.th

ผู้ลงทุนเฮ! รับวาเลนไทน์ KAsset จ่ายปันผล 3 กองทุนหุ้นไทย รวมมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมหุ้น 3 กองทุน สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 ประกอบด้วย กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) ในอัตรา 0.55 บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดรวงข้าว 2 (RKF2) ในอัตรา 0.80 บาทต่อหน่วย และกองทุนเปิดรวงข้าว 4 (RKF4) ในอัตรา 0.46 บาทต่อหน่วย โดยทั้ง 3 กองทุนดังกล่าวจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที่ 31 มกราคม 2561 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวพร้อมกันในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ รวมมูลค่าเงินปันผลทั้งสิ้น 305.92 ล้านบาท
ด้านผลการดำเนินงานของกองทุนหุ้นที่มีการจ่ายปันผลในครั้งนี้ นางสาวธิดาศิริกล่าวว่า กองทุน K-VALUE นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมีการจ่ายเงินปันผลแล้วทั้งสิ้น 23 ครั้ง รวมเป็นอัตรา 10.12 บาทต่อหน่วย โดยกองทุนมีอัตราการจ่ายปันผลประมาณ 10.99% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา* ส่วนผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 17.97% เอาชนะเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) ซึ่งอยู่ที่ 17.27% และผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 22.89% เอาชนะเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 19.53% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค.61) โดยกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายปันผลสม่ำเสมอในอัตราที่สูงกว่าตลาด และมีมูลค่าทางปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสม
ด้านกองทุน RKF2 นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน มีการจ่ายเงินปันผลแล้วทั้งสิ้น 27 ครั้ง รวมเป็นอัตรา 20.64 บาทต่อหน่วย โดยกองทุนมีอัตราการจ่ายปันผลประมาณ 10.28% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา* สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 19.10% เอาชนะเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) ซึ่งอยู่ที่ 17.27% และผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 23.72% เอาชนะเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 19.53% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค.61) ด้านกองทุน RKF4 นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน มีการจ่ายเงินปันผลแล้วทั้งสิ้น 22 ครั้ง รวมเป็นอัตรา 9.53 บาทต่อหน่วย โดยกองทุนมีอัตราการจ่ายปันผลประมาณ 7.85% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา* และมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 17.02% ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 17.27% และผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 18.85% เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 19.53% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค.61) สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน RKF2 และกองทุน RKF4 เน้นเลือกลงทุนในหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานดี และได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นหุ้นกลุ่มที่แนวโน้มผลการดำเนินงานแข็งแกร่ง
สำหรับ มุมมองด้านการลงทุนและเศรษฐกิจภายในประเทศ นางสาวธิดาศิริกล่าวว่า "บลจ.กสิกรไทยยังมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยในปี 2561 นี้ โดยปัจจัยขับเคลื่อนมาจากเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ซึ่งนอกเหนือไปจากภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ยังคงมีทิศทางที่ดีแล้ว เราคาดว่าการบริโภคและการลงทุนจะมีการปรับตัวที่ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยส่วนหนึ่งได้แรงสนับสนุนมาจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลเพื่อเชื่อมโยงระบบคมนาคมของประเทศที่ได้มีการประมูลไปในปีก่อนหน้า ตลอดจนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่เริ่มมีความคืบหน้า ทำให้นักลงทุนต่างชาติรวมถึงภาคเอกชนมีความความมั่นใจต่อการลงทุนมากขึ้น นอกจากนี้คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะยังคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.50% เนื่องจากสภาพคล่องในระบบยังอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังของปีมีความเป็นไปได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจมีการทบทวนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้หากอัตราดอกเบี้ยสหรัฐมีการปรับขึ้นเร็วและแรงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ รวมถึงปัจจัยที่ผู้ลงทุนจะต้องติดตามในช่วงครึ่งปีหลังคือ ความกังวลเรื่องสภาพคล่องในระบบของโลกที่จะเริ่มลดลงในปีถัดไป หากเป็นไปตามกำหนดจะเห็นว่าในปีหน้าธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะเริ่มถอนสภาพคล่องออกจากตลาดเช่นเดียวกับธนาคารกลางสหรัฐ"
นางสาวธิดาศิริกล่าวเพิ่มเติมว่า บลจ.กสิกรไทยมองเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยในปี 2561 อยู่ที่ระดับ 1,850 จุด บนปัจจัยพื้นฐานที่ระดับ P/E ปี 2561ที่ประมาณ 16.5 เท่า จากการประมาณการณ์อัตราการเติบโตกำไรของบริษัทจดทะเบียนในปีนี้ที่ 10% และผลตอบแทนจากเงินปันผลอีกประมาณ 3% ทั้งนี้ ธีมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยปีนี้ บลจ.กสิกรไทยยังคงเน้นกลยุทธ์การลงทุนโดยการคัดเลือกหุ้น (Stock Selection) ที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายภาครัฐที่เน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและการสนับสนุนการลงทุนผ่านโครงการ EEC อาทิ กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงหุ้นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของการบริโภคภายในประเทศและภาคการท่องเที่ยว อาทิ กลุ่มค้าปลีก กลุ่มโรงแรม เป็นต้น
สำหรับ ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุน K-VALUE กองทุน RKF2 และกองทุน RKF4 สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือติดต่อ KAsset Contact Center 02673 3888
หมายเหตุ : *ข้อมูลจาก Bloomberg ณ 5 ก.พ. 61
กองทุน    รอบผลการดำเนินงาน                อัตราเงินปันผล (บาท/หน่วย)
K-VALUE  1 สิงหาคม 2560 - 31 มกราคม 2561  0.55
RKF2     1 สิงหาคม 2560 - 31 มกราคม 2561  0.80
RKF4     1 สิงหาคม 2560 - 31 มกราคม 2561  0.46
คิดจากNAV วันที่ 31 มกราคม 2561
AIS Academy จับมือ Slingshot Group พาหุ่นยนต์โซเฟีย
AI ที่ได้รับสัญชาติตัวแรกของโลก สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน
    นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวถึงความเป็นมาของ AIS Academy ว่า “สำหรับจุดเริ่มต้นของการก่อตั้ง AIS Academy เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะสร้างศูนย์การเรียนรู้ และพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน เพื่อให้มีศักยภาพเทียบเท่าระดับมาตรฐานนานาชาติสากล โดยทาง AIS Academy จะรับผิดชอบดำเนินการยกระดับความรู้ ความชำนาญ และพัฒนาศักยภาพโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งการสัมผัสประสบการณ์จริง โดยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ตลอดจนองค์กรพัฒนาบุคลากรชั้นนำจากนานาประเทศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า พนักงานของ เอไอเอส มีความพร้อมในการรองรับการปรับเปลี่ยนในจังหวะที่ท้าทายและรวดเร็วและมากขึ้น สำหรับหลักสูตรการเรียนรู้จะครอบคลุมการอบรมในหลักสูตรที่หลากหลายตามความต้องการของลักษณะงาน และโปรแกรมหลักสูตรพิเศษร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก อาทิ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ( MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา , Harvard Business School , มหาวิทยาลัย Manchester สหราชอาณาจักร เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้ผ่านระบบ Digital Learning Platform ได้แก่ แอปพลิเคชัน  AIS Learn Di ที่รวบรวมเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย มาจัดรวมไว้ให้พนักงานได้เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมอีกหลากหลาย อาทิ หลักสูตรกิจกรรมพิเศษ เช่น AIS CREATIVE TALENTS หรือ ACT ที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับชั้น กลุ่ม StartUp และกลุ่ม Young Telewiz ได้มาร่วมค้นหาไอเดียใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความเชี่ยวชาญในสายงานชั้นนำต่างๆ จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้แบบเป็นกันเอง”
ในฐานะที่ AIS เป็นผู้นำในตลาดโทรคมนาคมตลอดจนการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาความรู้และสัมผัสประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ Robotics และเทคโนโลยี AI   AIS Academy จึงได้ร่วมกับ Slingshot Group จัดกิจกรรม “คุยกับโซเฟีย...หุ่นยนต์ AI ที่ได้รับสัญชาติตัวแรกของโลก” ขึ้น โดยนำหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่ได้รับสัญชาติพลเมืองซาอุดิอาระเบียเป็นตัวแรกของโลก พร้อมด้วย ดร. เดวิด ฮันซัน วิศวกรผู้ออกแบบโซเฟีย และผู้ก่อตั้งบริษัท Hanson Robotics มาให้พนักงานเอไอเอสได้สัมผัสและพูดคุยอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว และมีความพร้อมในการนำเอาขีดความสามารถของเทคโนโลยี AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้ในอนาคต
“กิจกรรม 'คุยกับโซเฟีย...หุ่นยนต์ AI ที่ได้รับสัญชาติตัวแรกของโลก' เป็นกิจกรรมหนึ่งในหลายกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมที่ AIS Academy จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจกับเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบใกล้ชิด เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น  AIS Academy  จึงมุ่งมั่นให้พนักงานตื่นรู้และเร่งพัฒนาทักษะ  ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพให้พร้อมรับกับการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ได้อย่างเป็นขั้นตอน ตลอดจนเตรียมพร้อมในการ Transform ตัวเองไปสู่การทำงานในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตพร้อมกันไปกับการขยายธุรกิจและการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทเพื่อรองรับความต้องการในโลกดิจิตัลของลูกค้า AIS ” นายสมชัย กล่าวสรุป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส
แมนนุฉัตร ทนขำ (บอส) โทร. 02-029-4124  maennuct@ais.co.th

 

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!