WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1aaaBA7 11

กองทัพน้อยที่ 1 ร่วมกับซีพีเอฟ ปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการทหารยกระดับมาตรฐานการขายสินค้า ชวนช้อปใน'คาราวานสินค้า CPF ราคาพิเศษ' ลดค่าครองชีพกำลังพลและประชาชน

     กองทัพน้อยที่ 1 ร่วมกับซีพีเอฟ จัดโครงการปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการทหาร กองทัพน้อยที่ 1 บางเขน ให้ทันสมัยและมีมาตรฐานการจำหน่ายสินค้า เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ทหารและชุมชน พร้อมชวนเลือกซื้อสินค้าใน “คาราวานสินค้า CPF ราคาพิเศษ” 2-3 พฤศจิกายนนี้

       นายอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า กองทัพน้อยที่ 1 ร่วมกับซีพีเอฟ โดยซีพีเฟรชมาร์ท และสำนักประสานและขับเคลื่อนกลยุทธ์ซีพีเอฟ ดำเนินการปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการทหาร ของกองทัพน้อยที่ 1 จากร้านเดิมที่บริษัทสยามแมคโครได้ดำเนินการปรับปรุงเมื่อปี 2558 พบว่าสามารถพัฒนาและช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับทางร้าน ช่วยสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ และเพื่อยกระดับร้านค้าให้ดียิ่งขึ้นทุกฝ่ายจึงร่วมกันทำการปรับปรุงร้านอีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ร้านมีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและผลิตภัณฑ์อาหารที่สด สะอาด ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ช่วยลดค่าครองชีพแก่ครอบครัวทหาร รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงอาหารปลอดภัยสำหรับทหารและผู้บริโภคในชุมชนรอบข้างมากยิ่งขึ้น และถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล

      “ซีพีเอฟได้จัดงาน 'คาราวานสินค้า CPF ราคาพิเศษ เพื่อเป็นร้านค้าสวัสดิการทหาร'ในโอกาสเปิดร้านค้าสวัสดิการทหารอย่างเป็นทางการหลังจากการปรับปรุงร้านใหม่ในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายนนี้ ขอเชิญชวนกำลังพลและชาวชุมชนมาร่วมกันจับจ่ายสินค้าคุณภาพในร้านค้ามาตรฐาน ซึ่งกำไรของร้านค้ายังนำไปสมทบให้กับกองทุนสวัสดิการทหารทำให้สมาชิกได้รับประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย”นายอดิศร์ กล่าว

               

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!