WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1.AAA A AAA7 A2

SAMART ร่วมลงทุนสตารท์อัพทางการแพทย์ หวังผลักดันไทยเป็นผู้นำการรักษาโรคหัวใจระดับโลก

      นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ (ที่3 จากซ้าย)ประธานกรรมการบริหาร  บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “กลุ่มบริษัทสามารถ ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีที่ครบวงจรมากว่า 60 ปี ที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นการนำเสนอเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และมุ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม ครอบคลุมเทคโนโลยีรอบด้านผ่านโครงการ  SAMART Innovation Awards ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า 14 ปี ในวันนี้ บริษัทสามารถมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวไทย ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำความเย็นหัวใจ Heart Cooling Technology ซึ่งหากการวิจัยครั้งนี้ ประสบความสำเร็จ ก็จะสามารถช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายได้จำนวนมาก และจะสร้างชื่อเสียงให้แก่วงการแพทย์ของไทยในฐานะผู้นำทางด้านการรักษาโรคหัวใจวาย  โดยในการนี้ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมสนับสนุนเงินลงทุน จำนวน 1 ล้านเหรียญ และลงทุนด้วยเงินส่วนตัวของผู้บริหารระดับสูงอีก 5 แสนเหรียญ แก่บริษัท NirvaMed Inc. ก่อตั้งโดย ดร. นพ. ปราโมทย์ หอเจริญ โดยบริษัทนี้ตั้งอยู่ที่รัฐมินิโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลก”

        อนึ่ง Heart Cooling Technology คือ เทคโนโลยีการทำความเย็นหัวใจและหลอดเลือด ด้วยวิธีที่ทำให้หัวใจเย็นอย่างเฉียบพลันและเฉพาะจุดก่อนการผ่าตัด ซึ่งจะสามารถลดอัตราการตายของกล้ามเนื้อหัวใจประมาณ 80-90%  เมื่อเทียบกับการรักษามาตรฐานในปัจจุบันคือ วิธี coronary stent angioplasty โดยปัจจุบันเทคโนโลยีการทำความเย็นหัวใจของบริษัท NirvaMedยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัย ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 5-7 ปี

      นายเจริญรัฐ กล่าวทิ้งท้ายว่า “คนไทยเก่งและมีความสามารถ แต่ทำไม เรายังต้องนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างชาติ ในแทบทุกแขนง หากเราสามารถพัฒนาและส่งออกสินค้าบริการทางด้านเทคโนโลยีไปยังต่างประเทศได้ ย่อมนำกลับมาซึ่งรายได้และชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย”   

 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1 

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!