WORLD7

SME720 x 100tqm720

09520 สถาปนิกสยามสถาปนิกสยามฯ ยื่นหนังสือถึงศักดิ์สยาม เร่ง ทอท. ตอบข้อกังขาปมสร้างเทอมินอล 2

          ความที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) โดย นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมฯ ในนาม 12 องค์กรวิชาชีพได้จัดแถลงการณ์ล่าสุดเรื่อง “หยุดแผน ทอท. ป่วนสุวรรณภูมิ” และได้มีหนังสือเรียนถึง ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เพื่อท้วงติงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งต่อมาท่าน ได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทบทวนโครงการก่อสร้างอย่างรอบคอบ โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอีกครั้ง
          จากเหตุการณ์นี้ ทางสมาคมฯ จึงได้จัดประชุม 12 องค์กรวิชาชีพ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 เพื่อหารือในประเด็นดังกล่าว โดยมีข้อสรุปให้ ส่งหนังสือเปิดผนึกถึง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่อง “ข้อกังวลที่มีผลกระทบอย่างสูงต่อโครงการพัฒนาอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” พร้อมทั้งนำส่งคำถามให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ตอบคำถามเกี่ยวกับการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในประเด็นที่องค์กรวิชาชีพต่างให้ข้อสงสัยต่อการดำเนินงานของ ทอท. เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดว่า ทอท. ได้ดำเนินการเป็นไปตามหลักสากล โปร่งใส และสอดคล้องกับเงื่อนไขที่เป็นจริงของสนามบิน

 


AO09520

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!