WORLD7

SME720 x 100tqm720

09522 MUผู้ว่า รฟท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าศาลายา

          นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี และผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือความร่วมมือเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ศาลายา เพื่อรองรับการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าศาลายา ตามโครงการสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน ตลิ่งชัน - ศาลายา ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ศึกษาแนวทางการพัฒนาใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่โดยรอบสถานีศาลายา การเชื่อมต่อและการเดินทางเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะสำหรับคนทุกวัย

          ทั้งนี้โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา มีระยะทาง 14.8 กิโลเมตร คาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสาร 47,570 คน-เที่ยว/วัน กำหนดแล้วเสร็จในปี 2565

 


AO09522

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!