WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

THGบญ วนาสนTHG โชว์ศักยภาพ'รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง'และโครงการ'จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้'ชูเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคเฉพาะทาง พร้อมนำนวัตกรรมด้านการดูแลตอบโจทย์การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ

      บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติว่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสังคมสูงวัย โชว์ศักยภาพโครงการ ‘รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง’ ที่รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการตรวจสุขภาพได้อย่างแม่นยำ ศูนย์การรักษาโรคเฉพาะทางนำทีมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Precisive medicine จากอเมริกา และเทคโนโลยีสำหรับตรวจสุขภาพมาจัดแสดงในงาน ส่วนโครงการ ‘Jin Wellbeing County’ ที่พัฒนาภายใต้คอนเซปต์เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ นำเสนอนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพแนวใหม่ หุ่นยนต์อัจฉริยะ สายรัดข้อมืออัจฉริยะและจิณณ์ แอพพลิเคชั่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการแก่ผู้สูงวัย

       นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้แนวคิด ‘ปกป้องดูแลความสุขและสุขภาพคนไทยทุกช่วงชีวิต’ (Lifetime Health Guardian For All) เปิดเผยว่า ตนเองและ พญ.เอมอร โคพีร่า ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมนานาชาติว่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสังคมสูงวัย ที่จัดขึ้นโดยสถาบัน

คีนันแห่งเอเชีย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนเพื่อผู้สูงอายุ โดยมีมุมมองว่าโครงสร้างประชากรไทยกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรในวัยสูงอายุ 14.9% ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าในอีก 15 ปีข้างหน้าสัดส่วนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 30% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีจำนวนประชากรในกลุ่มผู้สูงวัยสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน จึงได้มีการจัดงานประชุมนานาชาติดังกล่าวขึ้นเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ รวมถึงมองโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

        นพ.บุญ กล่าวต่อว่า บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจด้านการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพ

กว่า 40 ปี ปัจจุบันมีการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รับจ้างบริหารโรงพยาบาล ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ และธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้การสนับสนุน โดยมีแผนเปิดให้บริการโรงพยาบาลแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ ‘โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง’ บนถนนบำรุงเมือง ที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เข้ามาให้บริการตรวจเช็กสุขภาพที่เหมาะกับแต่ละบุคคลและการรักษาโรคเฉพาะทาง เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการดูแลรักษาสุขภาพ โดยในเฟสแรกแรกจะเปิดให้บริการก่อน 4 ศูนย์การรักษา ได้แก่

       1. ศูนย์ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร (Premium Checkup Genetic Center)ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อความแม่นยำและแผนการตรวจสุขภาพแบบเฉพาะราย 2. ศูนย์ดูแลและแก้ไขปัญหาผู้มีบุตรยาก (IVF Center) โดยใช้เทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานในระดับสากลเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาแบบเฉพาะราย 3. ศูนย์ทันตกรรม (Dental Center) ที่มีบริการแบบครบวงจร อาทิ การทำรากฟันเทียม การครอบฟัน แล้วเสร็จภายใน 1 วัน และ 4.ศูนย์โรคเบาหวาน (Diabetes Center) ที่มีแพทย์และอุปกรณ์ในการตรวจรักษาที่ทันสมัย

     นอกจากนี้ ยังได้นำเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีทันสมัยมาจัดแสดงภายในงาน เช่น เครื่องมือ ABI วัดความยืดหยุ่นของหลอดเลือด, เครื่องตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย, Paro Robot หุ่นยนต์สัดว์เลี้ยงเพื่อนแก้เหงา

ผู้สูงวัย และ Apple Watch Series 4 สำหรับตรวจสอบและแจ้งเตือนข้อมูลสุขภาพ

     ขณะที่โครงการ Jin Wellbeing County (จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้) บนเนื้อที่ 140 ไร่ในย่านรังสิต ห่างจากสนามบินดอนเมืองเพียง 10-15 นาที ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่อาศัยแนวคิดใหม่เพื่อคนวัยเกษียณ ที่นำเอาการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการผนวกเข้ากับการออกแบบที่อยู่อาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการให้บริการและอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุมาจัดแสดงในงานเช่นกัน

     ได้แก่ 1. Alexa Dream with Robots หุ่นยนต์อัจฉริยะที่สามารถฝึกสอนการออกกำลังกาย โยคะและกังฟู สามารถควบคุมการใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นและสมาร์ทโฟน 2. นวัตกรรมสายรัดข้อมืออัจริยะ เพื่อใช้บอกตำแหน่งการเคลื่อนไหวของผู้สวมใส่และแจ้งเตือนไปยังศูนย์ควบคุม 3. จิณณ์ แอพพลิเคชั่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อยู่อาศัย เช่น จองคลาสทำกิจกรรม นัดหมายแพทย์ ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุและผู้ที่เตรียมตัวเข้าสู่วัยเกษียณในอนาคต โดยนวัตกรรมสายรัดข้อมืออัจฉริยะและจิณณ์ แอพพลิเคชั่น ได้เชื่อมต่อข้อมูล

ผู้พักอาศัยทุกรายด้วยเทคโนโลยี Data Analytics เพื่อวางแผนการดูแลแบบเฉพาะรายให้แก่ผู้สูงอายุในโครงการ

    ทั้งนี้ โครงการ Jin Wellbeing County ได้ออกแบบให้มีสถาบันดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของคนวัยเกษียณภายใต้ชื่อ ‘สถาบันจิณณ์ เวลเนส’ และ ‘โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา’ ที่มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านสุขภาพแนวใหม่อย่างครบวงจรภายใต้แนวคิด Total Wellness Solutions ให้แก่ผู้อยู่อยู่อาศัยในโครงการโดยปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างเปิดให้จองห้องชุดพักอาศัย 5 อาคาร รวม 494 ยูนิต พื้นที่ใช้สอย 43-46 และ 63-66 ตร.ม.ราคาเริ่มต้นยูนิตละ 4 ล้านบาท

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!