WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

2220 กคชกคช. รับมอบเครื่องเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณ PM 2.5 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
เพื่อนำไปติดตั้งในชุมชนของ กคช.

          นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ รับมอบเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณ PM 2.5 จำนวน 22 เครื่อง จาก ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในงาน Sensor for All ปีที่ 2 พร้อมร่วมเสวนาเรื่อง “การจัดการข้อมูล PM 2.5 และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนาโครงการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณ PM 2.5 ปีที่ 2 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนวทางแก้ไขปัญหามลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในประเทศไทย โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้อง I-THINK อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานพัฒนาที่อยู่อาศัยและมีชุมชนอยู่ในความดูแลทั่วประเทศกว่า 700 ชุมชน รวมถึงยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัยเสมอมา โดยปัจจุบันการเคหะแห่งชาติได้เล็งเห็นว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ ทำให้ระบบทางเดินหายใจแย่ลง จึงถือเป็นปัญหาที่สำคัญและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน การเคหะแห่งชาติจึงเปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ชุมชนของการเคหะแห่งชาติ เพื่อมาช่วยในการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ทั้ง ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงเรื่องฝุ่น PM 2.5 เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติให้ดียิ่งขึ้น

          ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติ ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ที่ได้เห็นความสำคัญของผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ จึงได้มีการประสานงานและมอบเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณ PM 2.5 จำนวน 22 เครื่อง ให้กับ การเคหะแห่งชาติ ภายใต้ “Sensor For All ปีที่ 2” สามารถตรวจวัดได้ทั้งฝุ่น PM 2.5, PM 10, อุณหภูมิ และความชื้น พร้อมทั้งคำนวณค่า AQI และสามารถแสดงผลผ่านทั้งหน้าจอเซนเซอร์และผ่านทางเว็บไซต์ www.sensorforall.eng.chula.ac.th เพื่อบอกระดับผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการติดตั้งที่สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ จำนวน 2 เครื่อง ภายในบริเวณอาคารสำนักงานใหญ่ (อาคาร 1) และอาคารสันทนาการ (อาคาร 5) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสำหรับเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณ PM 2.5 ที่ได้รับอีก 20 เครื่องในวันนี้ การเคหะแห่งชาติจะรีบพิจารณาพื้นที่ในบริเวณสำนักงานเคหะนครหลวงที่มีโครงการเคหะชุมชน และโครงการบ้านเอื้ออาทรตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อนำเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณ PM 2.5 ไปติดตั้ง เพื่อให้ผู้อาศัยในชุมชนพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

 


AO2220

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!