WORLD7

sme624x100 giftqm720

Subcategories

Display # 
Title Author Hits
ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ 'กล้าใหม่...ใฝ่รู้'ปีที่ 12 ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ รวมพลังแห่งปัญญา และสำนึกรักษ์แผ่นดิน Written by Super User 8907
ซีพีเอฟ ร่วมพัฒนา 'คอนเน็กซ์ อีดี'ผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืน มุ่งพัฒนาผู้นำทั้งครูและเด็ก ลดเหลื่อมล้ำ สร้างอาชีพให้มั่นคง Written by Super User 1661
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯเปิดให้บริการใหม่ CU-TEC การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน Written by Super User 7184
คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้นำเยาวชนเที่ยวสนุก เรียนรู้-สัมผัส ประวัติศาสตร์การบิน ที่ 'พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ' Written by Super User 2594
คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้นำเยาวชนเที่ยว พร้อม 'ลงมือปฏิบัติ-จับต้องได้-สนุกจากของจริง' ที่ 'พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติฯ' Written by Super User 5449
เปิดฟรี! NOSTRA Map API Service แผนที่สำหรับนิสิตและนักศึกษา Written by Super User 1484
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดประกาศยกระดับมหาวิทยาลัย เน้นเพิ่มองค์ความรู้ยุคดิจิทัล เชื่อมโยงธุรกิจ สร้างบัณฑิต 4.0 Written by Super User 2697
วิทยาลัยดุสิตธานีปรับหลักสูตรเน้นพัฒนา 3 ด้าน พร้อมรับหน้าที่พี่เลี้ยงธุรกิจสตาร์ทอัพ หวังผลิตบุคลากร DNA 4.0 ป้อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดันเศรษฐกิจเติบโตยั่งยืน Written by Super User 2846
รอง นรม.ประจินฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน’วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ’ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อเรื่อง’การรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล’ Written by Super User 3176
คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ นำเยาวชนและครอบครัวร่วมกิจกรรม'ท่องเที่ยวสุขสันต์ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ'เน้น สุข สนุก เรียนรู้ชัด นำไปปฏิบัติได้จริง Written by Super User 3455

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!