WORLD7

sme624x100 giftqm720

Subcategories

Display # 
Title Author Hits
สสวท.จัดค่ายนวัตกรรมน้ำงานวิจัยเยาวชนไทยสู่เวทีนานาชาติ Written by Super User 6127
เอ็นคอนเส็ปท์ จัด ‘คิดข้ามช็อต’เตรียมพร้อมเด็กไทยรับ 4.0 Written by Super User 7339
ทีเค พาร์คจับมือแม่บ้านทหารบกติดอาวุธทางปัญญา เปิด’ห้องสมุดมีชีวิต’ในค่ายทหาร 8 แห่งทั่วไทย Written by Super User 6929
สสวท.มั่นใจหลักสูตรใหม่ดีง'เคมบริดจ์ร่วมกลั่นกรอง' หลักสูตรวิทย์ใหม่ เน้นสอดคล้องกระบวนการสร้างคน หั่นส่วนซ้ำซ้อนทิ้ง Written by Super User 1837
OKMD จัดทัพองค์ความรู้คู่ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ชู BOT CAMP ปูพื้นฐานเยาวชนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 Written by Super User 2140
วิทยาลัยดุสิตธานี ระดมสุดยอดวิทยากรร่วมเวทีประชุมและสัมมนาระดับโลก หวังสร้างบรรทัดฐาน ‘ความเป็นไทยในสากล’รองรับอุตสาหกรรมบริการ-ท่องเที่ยวยุค 4.0 Written by Super User 7038
ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ 'กล้าใหม่...ใฝ่รู้'ปีที่ 12 ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ รวมพลังแห่งปัญญา และสำนึกรักษ์แผ่นดิน Written by Super User 9165
ซีพีเอฟ ร่วมพัฒนา 'คอนเน็กซ์ อีดี'ผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืน มุ่งพัฒนาผู้นำทั้งครูและเด็ก ลดเหลื่อมล้ำ สร้างอาชีพให้มั่นคง Written by Super User 1771
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯเปิดให้บริการใหม่ CU-TEC การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน Written by Super User 7355
คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้นำเยาวชนเที่ยวสนุก เรียนรู้-สัมผัส ประวัติศาสตร์การบิน ที่ 'พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ' Written by Super User 2693

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!