WORLD7

sme624x100 giftqm720

Subcategories

Display # 
Title Author Hits
วิทยาลัยดุสิตธานี ระดมสุดยอดวิทยากรร่วมเวทีประชุมและสัมมนาระดับโลก หวังสร้างบรรทัดฐาน ‘ความเป็นไทยในสากล’รองรับอุตสาหกรรมบริการ-ท่องเที่ยวยุค 4.0 Written by Super User 7260
ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ 'กล้าใหม่...ใฝ่รู้'ปีที่ 12 ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ รวมพลังแห่งปัญญา และสำนึกรักษ์แผ่นดิน Written by Super User 9427
ซีพีเอฟ ร่วมพัฒนา 'คอนเน็กซ์ อีดี'ผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืน มุ่งพัฒนาผู้นำทั้งครูและเด็ก ลดเหลื่อมล้ำ สร้างอาชีพให้มั่นคง Written by Super User 1868
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯเปิดให้บริการใหม่ CU-TEC การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน Written by Super User 7493
คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้นำเยาวชนเที่ยวสนุก เรียนรู้-สัมผัส ประวัติศาสตร์การบิน ที่ 'พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ' Written by Super User 2773
คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้นำเยาวชนเที่ยว พร้อม 'ลงมือปฏิบัติ-จับต้องได้-สนุกจากของจริง' ที่ 'พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติฯ' Written by Super User 5642
เปิดฟรี! NOSTRA Map API Service แผนที่สำหรับนิสิตและนักศึกษา Written by Super User 1665
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดประกาศยกระดับมหาวิทยาลัย เน้นเพิ่มองค์ความรู้ยุคดิจิทัล เชื่อมโยงธุรกิจ สร้างบัณฑิต 4.0 Written by Super User 2873
วิทยาลัยดุสิตธานีปรับหลักสูตรเน้นพัฒนา 3 ด้าน พร้อมรับหน้าที่พี่เลี้ยงธุรกิจสตาร์ทอัพ หวังผลิตบุคลากร DNA 4.0 ป้อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดันเศรษฐกิจเติบโตยั่งยืน Written by Super User 3020
รอง นรม.ประจินฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน’วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ’ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อเรื่อง’การรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล’ Written by Super User 3343

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!