WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaa KidBright

สุวิทย์ ประกาศขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ AI Nation เปิดตัวหุ่นยนต์สอนปัญญาประดิษฐ์ KidBright AIBot เป็นชาติแรกในภูมิภาคอาเซียน

    กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ประกาศเปิดตัว KidBright AI ในงานวันรวมพลคน KidBright: KidBright Developer Conference 2019 (KDC19) ภายใต้แนวคิด ‘Empowered coding with AI’พร้อมแสดงศักยภาพ ความก้าวหน้าของโครงการ KruKid ผ่านผลงานการเข้าประกวดรอบสุดท้าย 20 โครงงาน      

     ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ประธานเปิดงาน ‘วันรวมพลคน KidBright’ กล่าวว่า “โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Powered by KidBright) ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการบิ๊กร็อก (Big Rock) เมื่อปี 2560 โดย ส่งมอบ KidBright จำนวน 2 แสนบอร์ด ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมต้นทั่วประเทศ สามารถสร้างระบบนิเวศในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โครงการนี้ได้ขับเคลื่อนไปอย่างสมบูรณ์ เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ หรือ Big Rock Project  เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจภายในประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯในขณะนั้น เพื่อมุ่งตอบโจทย์ 3 นโยบายหลัก ‘วิทย์สร้างคน-วิทย์แก้จน-วิทย์เสริมแกร่ง’

     และในวันนี้ ผมขอประกาศการก้าวเข้าสู่ AI Nation พร้อมเปิดตัวหุ่นยนต์สอนปัญญาประดิษฐ์ KidBright AIBot ซึ่งเป็นการผสมผสานการเขียนโค้ดดิ้ง แบบบล็อกเข้ากับการสอนปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้กับนักเรียน เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวไกลในศตวรรษที่ 21  ตามนโยบายสำคัญที่รัฐบาลโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้วางไว้ในเรื่อง AI for All คือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสาขา AI และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง, การพัฒนาอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและเข้าถึง AI ได้อย่างง่าย, และการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่เปิดกว้างให้นวัตกรหรือผู้ประกอบการด้าน AI นำไปใช้ได้ เพื่อรองรับการสร้างสรรค์งานที่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจด้วยปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานรากการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบัน มุ่งสู่ความเป็น AI Nation ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากเรียนให้ทราบว่าผมและประชาคม อว. พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนงานภายใต้ภารกิจของเรา เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไกลในศตวรรษที่ 21 และมุ่งสู่ความเป็น AI Nation ดังที่เราเคยทำสำเร็จแล้วในการขับเคลื่อน Maker Nation ผ่านโครงการ KidBright Bigrock Project ที่ผ่านมา”

       ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า “ สวทช. ได้สนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถนำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เป็นการพึ่งพาเทคโนโลยีภายในประเทศและเอกชนไทยสามารถแข่งขันได้ ในปี 2562 KidBright ได้ขยายผลสู่ภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดระบบนิเวศของอุตสาหกรรมบอร์ดสมองกลฝังตัวมีการมีการผลิตบอร์ดขยายความสามารถไม่ต่ำกว่า 10,000 ชิ้น และเกิดการพัฒนาต่อยอด เช่น IKB-1 , GoGo Bright และ KB-IDE อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน  โดยในปีนี้ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มอีกบริษัท 2 คือ บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็กเพอรีเม้นท์ จำกัด และ บริษัท ไทย ดอม คอม จำกัด รับถ่ายทอดเทคโนโลยี และนำบอร์ด KidBright ไปผลิตเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยด้วยผลงานวิจัยของ เนคเทค-สวทช. และสร้างผลกระทบให้กับกระบวนการทางด้าน STEM Education และ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (SME)”

      สำหรับ การจัดงาน “วันรวมพลคน KidBright”  KidBright Developer Conference 2019 (KDC19)  ภายใต้แนวคิด “Empowered coding with AI”  มีการนำเสนอผลงานจากการประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest” ที่มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเครื่องมือสอนวิทยาศาสตร์และคู่มือการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยอุปกรณ์ KidBright เพื่อเป็นเวทีให้ครูผู้สอนมีโอกาสแสดงความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสมในการสอนระดับพื้นที่หรือระดับสากล  รวมถึงสัมมนาเรื่อง “เส้นทาง Empowered coding with AI” การจัดนิทรรศการ สาธิตผลงานตัวอย่างต้นแบบที่พัฒนาผ่าน KidBright เช่น ผลงานจากกลุ่ม Community  อีกด้วย

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!