WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaaBกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์

ศึกษาธิการจังหวัด'เชียงใหม่-ชายแดนใต้'ยืนยันพร้อมเปิดเรียน 1 ก.ค.นี้แน่นอน

    ศึกษาธิการจังหวัดพื้นที่ “เชียงใหม่-ชายแดนใต้ ยืนยันพร้อมเปิดเรียน 1 ก.ค.นี้แน่นอน พร้อมยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส

     ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 และได้มีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา โดยกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น

     นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ว่า เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการได้ตามกำหนด ทางคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (คศจ.) ได้มีการวางมาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้แจ้งให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้เกิดความตระหนักในการป้องกันโรค

      พร้อมจัดการเรียนการสอนแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) โดยต้องยึดหลักว่า "มีไข้ ไม่สบาย หยุดเรียน พบหมอ" และจัดทำแผนมาตรการป้องกัน และรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งมาตรการป้องกันหรือคู่มือการป้องกันของส่วนราชการจากต้นสังกัด” นายกิตติ์ธเนศ  กล่าว

      นอกจากนี้ ยังได้แจ้งให้ทุกสถานศึกษาจัดทำข้อมูลประวัติสุขภาพ ความพร้อมของนักเรียน บุคลากร หรือผู้มาติดต่อในสถานศึกษา และให้นำมาตรการของต้นสังกัดไปปรับใช้ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นสำคัญ

      ด้าน ดร.วีระแข็งกสิการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ในฐานะผู้ดูแลศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ได้แก่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา) เปิดเผยว่า  สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)และสำนักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความพร้อมเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้แน่นอน

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!