WORLD7

SME720 x 100tqm720

9462 ดรุณวรรณดรุณวรรณ รองโฆษก ปชป. แนะผู้ปกครองเข้าใจบุตรหลาน

GEN ME แม้เห็นต่างทางการเมือง

          นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์และโฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ชวนผู้ปกครองทำความเข้าใจบุตรหลาน แม้เห็นต่างทางการเมือง เพราะครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญ ชี้การเห็นต่างเป็นความสวยงามภายใต้ระบอบประชาธิปไตย แต่ไม่ควรละเมิดสิทธิคนอื่น

          นางดรุณวรรณ เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มเยาวชนและนิสิตนักศึกษาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ และบางครอบครัวอาจมีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน จนนำไปสู่ความขัดแย้งภายในครอบครัว จึงอยากเชิญชวนให้ครอบครัวที่กำลังประสบปัญหาได้เข้าใจถึงลักษณะของ บุตรหลานที่เป็น “GEN ME” โดยหันหน้าเข้าหากัน พูดคุยกันด้วยความเข้าใจ ใช้ความรัก และความรู้ เป็นเครื่องมือรักษาความสัมพันธ์ ใช้การฟังมากกว่าการพูดสอน แต่ช่วยชี้แนะแนวทางที่เหมาะสม

“GEN ME” จากบทความของ ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็ก ที่ได้อ้างถึงข้อมูลของโจเอล สไตน์ จาก “The National Institutes of Health” (สถาบันสุขภาพแห่งชาติอเมริกา) พบว่า GEN ME คือคนรุ่นใหม่กว่า 80 ล้านคนในอเมริกาที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1980-2000 และกว่า 80% ของคนรุ่นนี้ที่มีอายุต่ำกว่า 23 ปี ต้องการได้งานที่มีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ จึงทำให้ GEN ME บางส่วนมองตัวเองว่าสำคัญที่สุด เห็นตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง

          ทั้งนี้จากการที่ตนเองได้มีโอกาสสนทนากับ ดร.สรวงมณฑ์ พบว่าปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวส่งเสริมคือ “สื่อยุคไร้พรมแดน” โดยสมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้กลุ่มคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มอย่างมากที่ก้าวเข้าสู่การเป็น Generation ME ได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเด็กได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมและถูกวิธี มีการปลูกฝังทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับวัย ทักษะชีวิตที่ได้รับการปลูกฝังมาดี จะทำหน้าที่ป้องกันตัวเองได้เป็นอย่างดีเมื่อมีปัจจัยบางอย่างมากระทบ ไม่เชื่อข้อมูลใดใดโดยปราศจากเหตุผล นอกจากนี้การเลี้ยงดูของพ่อแม่ยังมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากต่อการสร้างบุคลิกของ “GEN ME” โดยการเลี้ยงดูเด็กของพ่อแม่ยุคปัจจุบัน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม และมีแนวโน้มที่จะทำให้บุตรหลานที่ถูกเลี้ยงดูกลายเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ถูกเรียกว่า Generation ME มี 6 ประการคือ ประการแรก : ลูกเป็นศูนย์กลางของบ้าน ประการที่สอง : ลูกไม่เคยผิดหวัง ประการที่สาม : ลูกไม่เคยแพ้ ประการที่สี่ : ลูกไม่เคยลำบาก ประการที่ห้า : ลูกไม่เคยแก้ปัญหา และ ประการที่หก : ลูกได้รับคำชื่นชมและชมเชยแบบพร่ำเพรื่อ

          นางดรุณวรรณ ยังกล่าวต่อว่าเมื่อพ่อแม่มีส่วนสำคัญต่อการส่งเสริมให้เกิด GEN ME ดังนั้น วัคซีนที่ดีที่สุดในการรักษาความสัมพันธ์หากมีปัญหาความขัดแย้งจากมุมมองทางการเมืองที่แตกต่างกันคือความรัก ความเข้าใจ …ความเห็นที่แตกต่างกัน ไม่ได้หมายความว่า ใครผิดหรือใครถูก พ่อแม่ผู้ปกครองควรเข้าใจและมีความรู้เรื่องของเจนเนอเรชั่นที่มีความแตกต่างกัน ไม่ใช่แค่เพียงช่วงอายุ แต่ยังเป็นเรื่องของพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดที่ถูกหล่อหลอมมาภายใต้บริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย

          “ขอให้กำลังใจทุกครอบครัว อยากให้มองในแง่มุมที่สร้างสรรค์ว่า…การที่มีบุตรหลานกล้าแสดงความเห็นทางการเมืองถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม ไม่ควรยัดเยียดให้เรื่องการเมืองเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ หรือเป็นเรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียว ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิ มีเสียงเท่ากัน เพียงแต่ผู้ปกครองควรมีส่วนช่วยชี้แนะแนวทางเพื่อให้บุตรหลานแสดงออกทางการเมือง ภายใต้กรอบของกฏหมายและไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่น จึงจะถือเป็นความสวยงามอย่างแท้จริง” นางดรุณวรรณ กล่าว


A9462

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!