WORLD7

SME720 x 100tqm720

11580 KMUTT ENTER‘ENTER’ แอนิเมชัน 2 มิติ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด

สื่อการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ผลงาน นศ. ครุศาสตร์ฯ มจธ.

          จากข้อมูลประมาณการผู้ใช้สารเสพติดปี 2562 ของเครือข่ายวิชาการสารเสพติด พบว่ามีผู้ใช้สารเสพติดเพิ่มมากขึ้นในทุกกลุ่มช่วงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายใหม่และเป็นเพศชาย ปัจจัยที่ส่งผลให้มีผู้ใช้ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น อาทิ การเปิดรับสื่อที่เกี่ยวกับสารเสพติดและการเข้าถึงแหล่งซื้อขายได้บนโลกออนไลน์ ฯลฯ

          ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงต้องมุ่งเน้นที่กลุ่มเยาวชนซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนหน้าใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงได้จัดโครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อสร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด (Save Zone, No New Face)” ขึ้น โดยมีโจทย์ให้ทำเป็นแอนิเมชันไม่เกิน 3 นาที เปิดโอกาสให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานสื่อทางเลือกที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตื่นตัว เห็นความสำคัญหันมาสนใจกับปัญหาและมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด

 

11580 KMUTT ENTER2

จากซ้าย : สวรส ทองแก้ว, ดวงกมล บัวบาน, โสรญา คล้ายผล

 

          “ENTER” แอนิเมชัน 2 มิติ ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประกอบด้วย นางสาวดวงกมล บัวบาน (เบลล์), นางสาวสวรส ทองแก้ว (เบลล์) และนางสาวโสรญา คล้ายผล (โย) ในชื่อทีมเลี่ยงได้เลี่ยง อย่างเสี่ยงเลยครับได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทแอนิเมชัน โดยการแข่งขันในประเภทนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ รวม 27 ทีม

        นางสาวดวงกมล บัวบาน เล่าให้ฟังว่า การเข้าประกวดครั้งนี้เป็นครั้งแรก โดยใช้เวลาว่างในช่วงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรการภาครัฐในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อทราบข่าวการประกวดจึงชวนเบลล์ และโย ร่วมกันทำแอนิเมชันเพราะเป็นวิชาที่เรียนและสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่บ้านได้ เพราะโยและเบลล์ต่างก็อยู่บ้านที่ต่างจังหวัดซึ่งก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค

        นางสาวสวรส ทองแก้ว หรือ เบลล์ กล่าวว่า ตอนแรกที่ส่งประกวดหวังเพียงรางวัล Popular Vote และทำเก็บเป็นผลงาน แต่เมื่อได้รางวัลชนะเลิศรู้สึกตื้นเต้นและภูมิใจมาก ทางทีมช่วยกันคิด ออกแบบ และหาไอเดีย ใช้เวลาทำงานประมาณหนึ่งเดือน ผลงาน “ENTER” แอนิเมชัน 2 มิติ มีแนวคิดการนำเสนอที่แตกต่างในการสร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ โดยใช้พลังของสังคมออนไลน์ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสวรส กล่าว

          ดวงกมล เล่าว่า ไอเดียแรกมุ่งเน้นไปที่คำจำกัดความของพื้นที่ปลอดภัยว่าควรเป็นที่ไหน โรงเรียน บ้าน หรือเพื่อน จึงคิดกันว่าไอเดียนี้อาจจะซ้ำกับทีมอื่น จึงพยายามคิดให้แหวกแนวออกไป ใช้การเดินเรื่องด้วยเด็กผู้ชายเป็นตัวละครหลัก ที่เวลาเล่นโซเชียลมีเดียมักจะหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่ง เหมือนอยู่ในโลกอวาตา และไปเห็นตัวร้ายซึ่งเป็นตัวแทนของคนที่มาขายยาเสพติด แรกๆ เด็กผู้ชายพยายามจะรีพอร์ตไปยังผู้ดูแลระบบด้วยตัวเองเพียงคนเดียว แต่ก็ไม่สามารถทำได้สำเร็จ จึงไปขอความร่วมมือจากคนอื่นๆ ที่อยู่ในโซเชียล เป็นการใช้พลังโซเชียลมาช่วยกันทุบหรือรีพอร์ตโพสต์ที่ไม่เหมาะสม จนสามารถจัดการตัวร้ายที่เป็นตัวแทนคนขายยาเสพติดถูกเก็บกวาดหรือลบทิ้งไป ทำให้พื้นที่โซเชียลกลับมาปลอดภัยและน่าอยู่อีกครั้ง เป็นแนวคิดของผลงาน “ENTER” ที่นอกจากจะต้องต่อสู้กับตัวเองแล้ว ทุกคนในสังคมควรจะต้องช่วยกัน เพราะลำพังเพียงแค่คนคนเดียวไม่ช่วยอะไรได้มาก เหมือนการทิ้งขยะลงถัง แต่คนอื่นไม่ทำก็ไม่ช่วยอะไรอยู่ดีดวงกมล กล่าว

 

11580 KMUTT ENTER3

11580 KMUTT ENTER4

 

          ด้าน นางสาวโสรญา คล้ายผล หรือ โย บอกเล่าถึงความรู้สึกในวันประกาศผลว่า ตื่นเต้นมาก พูดไม่ออก จากที่ไม่เคยเข้าร่วมประกวดอะไรมาก่อน ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น ประกอบกับสิ่งที่ได้รับจากการเรียนการสอนของ มจธ. ตั้งแต่ปีหนึ่ง คือ การปลูกฝังวิธีคิด ให้คิดให้ละเอียด และหลังจบการศึกษาก็จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปทำงานเพื่อหาประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆ

          ขณะที่ สวรส ได้ฝากถึงรุ่นน้องๆ เกี่ยวกับโครงการประกวดว่าการสร้างสรรค์ผลงาน ไม่ว่าจะเป็นไอเดียอะไรถ้าคิดออกมาแล้วเหมือนไม่ดี ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพียงแค่แปลกออกไป และไม่อยากให้กังวลกับการทำความเข้าใจเรื่องหัวข้อมากเกินไป เพราะอาจจะทำให้เสียโอกาสดีๆ ไป ดังนั้น อย่าปิดกั้นตัวเอง และกล้าที่จะก้าวออกจากความกังวลเดิมๆ

          โครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดหัวข้อสร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด (Save Zone, No New Face)” แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแอนิเมชัน และประเภทคลิปวิดีโอ โดยเปิดให้ส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน–14 สิงหาคม 2563 และประกาศผลการประกวดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 โดยประเภทแอนิเมชัน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเลี่ยงได้เลี่ยง อย่าเสี่ยงเลยครับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” สามารถเข้าไปดูผลงานได้ที่ http://bit.ly/clipENTER ส่วนประเภทคลิปวิดีโอรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมลืมชาร์จโรนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” 

 

A11580

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!