WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaaBs1

'เสมา1'ดึงผู้นำ ซีมีโอ ร่วมเปลี่ยนแปลงการศึกษา

      รมว.ศธ.  ดึงผู้นำด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีมีโอ ร่วมกัน 'เปลี่ยนแปลง'เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคน  รองรับอนาคตแห่งการเรียนรู้ ย้ำพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมสำคัญ

       นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 43 (43rd SEAMEO High Officials Meeting)ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.15 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ      

       ในโอกาสนี้ นายณัฏฐพล ได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 55 ปี ขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ และกล่าวถึงความจำเป็นของทุกภาคส่วนที่ ต้องปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

      โดยเฉพาะในมิติด้านการศึกษานั้น นายณัฏฐพล ได้เรียกร้องให้ผู้นำด้านการศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้อง “เปลี่ยนแปลง' (changes) ในทุกด้าน และควรใช้โอกาสจากวิกฤตสุขภาพดังกล่าวในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค

       ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อประยุกต์ใช้ในบริบทของประเทศ โดยทุกประเทศต้องกล้าที่จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเตรียมประเทศให้พร้อมรองรับอนาคตแห่งการเรียนรู้

       นายณัฏฐพล กล่าวด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีที่ได้ร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินงานของซีมีโอ ศูนย์ระดับภูมิภาค และหุ้นส่วนความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง เพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมสำคัญให้บรรลุเป้าหมาย 7 ประเด็นสำคัญด้านการศึกษาและเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

       ทั้งนี้ 7 ประเด็นสำคัญด้านการศึกษาของซีมีโอ ที่ประกาศในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยวาระการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2558-2578) Strategic Dialogue for Education Ministers – SDEM ประกอบด้วย

1.การส่งเสริมการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย

2.การจัดการอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา

3.การเตรียมความพร้อมการศึกษาเพื่อเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน

4.การส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา

5.การปฏิรูประบบการพัฒนาครู    

6.การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัย    

7.การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

       สำหรับ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากกว่า 140 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนอาวุโสระดับสูงจากประเทศสมาชิกซีมีโอ 11 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม ผู้แทนประเทศสมาชิกสมทบ หน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ ผู้แทนศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รวมทั้งหุ้นส่วนความร่วมมือต่าง ๆ

       นายณัฏฐพล กล่าวอีกว่า โดยการประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการศึกษา และกำหนดแนวทางในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อพัฒนาการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งถัดไป คือครั้งที่ 44 นั้น มีหมายกำหนดการจัด ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม  2564

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!