WORLD7

SME720 x 100tqm720

 

ไลอ้อน หนุนเยาวชนร่วมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ส่งเสริมความรู้ควบคู่การปลูกฝังคุณธรรม

          บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้มีประสบการณ์จากโรงงานอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญกับการผลิตบุคลากรสายอาชีวะ ด้วยรูปแบบของการจัดระบบการศึกษาระบบทวิภาคี การประสานความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ผ่าน โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อให้ได้บุคลากรรองรับกับตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่กำลังขาดแคลนอยู่ในขณะนี้

 

12108 LION

 

          โครงการดังกล่าว ไลอ้อน ประเทศไทย ได้ริเริ่มตั้งแต่ ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยประสานความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ .ชลบุรี วิทยาลัยการอาชีพแกลง .ระยอง ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาซ่อมบำรุง และสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอน แบ่งเป็น การเรียนวิชาพื้นฐานที่วิทยาลัย และการเรียนฝึกปฏิบัติที่โรงงานโดยทีมไลอ้อนเป็นผู้สอน โดยเยาวชนที่เข้ามาเรียนในโครงการของไลอ้อน นอกจากจะได้ความรู้ในการเรียนวิชาพื้นฐานสามัญ และวิชาชีพแล้ว สิ่งที่แตกต่างคือ มีการสอนวิชาทักษะการใช้ชีวิต เน้นปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่กับการเรียนวิชาการ

          นอกจากไลอ้อน ประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ยังให้สวัสดิการระหว่างเรียน ไม่ว่าจะเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบำรุงการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ชุดนักศึกษา ชุดปฏิบัติการ รถรับส่ง ค่าสาธารณูปโภค ค่าประกันอุบัติเหตุ ที่พัก และรวมถึงร่วมใช้พื้นที่สวัสดิการพนักงาน อาทิ ห้องออกกำลังกาย ลานเล่นกีฬา พักผ่อนในสวนหย่อม เป็นต้น โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และได้ใบรับรองการผ่านงาน รวมทั้งยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทอีกด้วย

          นับเป็นอีกโครงการที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย โดยเริ่มต้นโครงการจนถึงปัจจุบัน โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของไลอ้อน ได้รับนักเรียนมาแล้ว 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 48 คน

 

A12108

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!