WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaa2กองทัพบก

กองทัพบก แจ้งขยายเวลารับสมัคร นักเรียนเตรียมทหาร(ทบ.) แบบเฉพาะกลุ่มถึง ๓๑ ม.ค. นี้ พร้อมปรับกำหนดการสอบตามมาตรการโควิด

       กองทัพบกขอแจ้งการปรับกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพบกประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (แบบเฉพาะกลุ่ม) เพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ และมาตรการของรัฐบาล โดยปรับขยายเวลาการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตออกไปอีกเป็นวันที่ ๑๖-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ www.crma.ac.th ไม่เสียค่าสมัคร และหน่วยทหารของกองทัพบกจะอำนวยความสะดวกในการรับสมัครสอบให้เหมือนเดิม จึงขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบได้รับทราบและเตรียมตัวให้ตรงกับกำหนดการใหม่ ดังนี้

- ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ : วันที่ ๘ ก.พ. ๖๔ ทางเว็บไซต์ รร.จปร.

- สอบรอบแรก (สอบภาควิชาการ) : วันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๗๐๐ ณ สถานที่สอบในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๑ - ๔

- ประกาศผลสอบรอบแรกทางอินเทอร์เน็ต : วันที่ ๕ มี.ค. ๖๔

- ปิดประกาศผลสอบรอบแรกอย่างเป็นทางการและผู้สมัครสอบรายงานตัว : วันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๔ ณ รร.จปร.

- การสอบรอบที่สอง : วันที่ ๑๓ - ๑๕ มี.ค. ๖๔ ณ รร.จปร.

- ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย : วันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๔ ทางเว็บไซต์และปิดประกาศผลสอบรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๔ ณ รร. จปร.

       ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๒๘ ธันวาคม ๖๓-๑๕ มกราคม ๖๔ ที่ผ่านมา กองทัพบกได้เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารแบบเฉพาะกลุ่มทางออนไลน์ โดยมีผู้สมัครในห้วงเวลาดังกล่าวแล้วจำนวน ๑,๖๐๒  คน แยกเป็นผู้สมัครโควตาจังหวัด ๑,๓๔๐ คน และเยาวชนในพื้นที่พิเศษอีก ๒๖๒ คน

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!