WORLD7

SME720 x 100tqm720

1589 CMMU2CMMU มหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี 2564

หลักสูตร.โท-เอกสร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพ

          CMMU เผยผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Open House Live 2021 แน่นขนัด พร้อมเปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทจนถึงวันที่ 25 .. 2564 มั่นใจวิสัยทัศน์วิชาการและมาตรฐานหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจชั้นนำ อัดแน่นด้วยคุณภาพอาจารย์การันตีรางวัลระดับโลก เครือข่ายสถาบันนานาชาติ และพันธมิตรภาคเอกชน มองโควิด-19 เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค จำเป็นต้องยกระดับกลยุทธ์การตลาดเพิ่มโอกาสความสำเร็จ 

          วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) จัดกิจกรรมเปิดบ้านแนะนำหลักสูตร “CMMU OPEN HOUSE LIVE 2021” ผ่านระบบออนไลน์ Facebook CMMU Mahidol และ Zoom เมื่อ 9 มกราคม 2564 โดยมีคณาจารย์ CMMU ทั้งไทยและต่างประเทศ มาร่วมให้คำแนะนำแก่ผู้สนใจที่เข้ารับชมจำนวนมาก  

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เปิดเผยว่า CMMU เป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำ หนึ่งใน Top 5% Business Schools จากทั่วโลก โดยทุกๆ ปีจะมีผู้สมัครเรียนต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสูงมาก เพราะเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการระดับ World Class ทำให้ผู้ที่จบการศึกษาจาก CMMU ประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับทั้งจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ

          แม้สถานการณ์โควิด-19 ทำให้เราไม่สามารถจัดกิจกรรมรูปแบบปกติได้ แต่ CMMU OPEN HOUSE LIVE 2021 ก็ได้รับความสนใจไม่น้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งทาง CMMU ได้เปิดลงทะเบียนเพื่อสมัครศึกษาต่อในภาคเรียนใหม่แล้ว ตั้งแต่วันนี้จนถึง 25 .. 2564 หลังจากนั้น CMMU จะมีการคัดเลือกและสัมภาษณ์ต่อไป” 

          ผู้สนใจศึกษาต่อ CMMU ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://apply.cm.mahidol.ac.th โดยระดับปริญญาโท (หลักสูตรไทย) มี 7 สาขาได้แก่ สาขาการจัดการธุรกิจ, สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม, สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร, สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร, สาขาการตลาด, สาขาการเงิน, สาขาการจัดการและกลยุทธ์และ ปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) ได้แก่ Corporate Finance, Entrepreneurship Management, General Management, Healthcare and Wellness Management, Marketing and Management และ Management Research จะเปิดลงทะเบียนถึงวันที่ 25 .. 2564 เท่านั้น

 

1589 CMMU AstridKainzbauer

 

          ด้าน Assoc. Prof. Dr. Astrid Kainzbauer ประธานหลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (Program Director of International Program) กล่าวว่า โครงการปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ ได้รับมาตรฐานวิชาการระดับโลกจาก AACSB  (Association to Advance Collegiate Schools of Business) มีคณาจารย์จากสหรัฐ ออสเตรเลีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ และไทย ซึ่งได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย พร้อมเปิดหลักสูตร 2 ปริญญา (Double Degree) ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ Toulouse School of Management ประเทศฝรั่งเศส, Macquarie University และ University of Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย

          “CMMU ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ เราเน้นการเรียนการสอนแบบ Practical Learning ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งระหว่างผู้เรียนและวิทยากรที่เป็นนักบริหารมืออาชีพ

 

1589 CMMU ดร.บุญยิ่ง

 

          ส่วน ปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย ของ CMMU ก็ได้รับความสนใจมากเช่นกัน ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทร หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เป้าหมายคือการพัฒนาให้ทุกคนเป็นนักการตลาดมืออาชีพจำเป็นต้องเน้นการเรียนแบบรู้ลึกรู้จริง ผ่านหลักสูตรที่อัพเดทใหม่ล่าสุด ผสานองค์ความรู้ 3 ส่วน คือ 1.ด้านผู้บริโภค 2.ช่องทางจัดจำหน่าย และ 3.แบรนด์ผู้ผลิต ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมผู้บริโภคและการปรับตัว ผู้ที่เข้าใจการตลาดจะสามารถปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาฐานลูกค้าได้

          ปริญญาโท สาขาการตลาดของ CMMU ถือเป็นหนึ่งในช่องทาง ช่วยให้นักการตลาดได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่ส่งผ่านและถ่ายทอดจากมืออาชีพกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ผสมผสานทุกศาสตร์เข้าด้วยกัน พร้อมจัดเสวนา นำเสนองานวิจัยซึ่งได้รับการเผยแพร่และใช้อ้างอิงอย่างแพร่หลาย

          ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ธนะ บุญชู หัวหน้าสาขาวิชาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลย้ำว่า ความสำคัญของหลักสูตรนี้คือการสร้างศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ ไม่ว่าสตาร์ทอัพและ “SMEs” หรือธุรกิจครอบครัวสร้างพื้นฐานความเข้าใจ หลักบริหารจัดการธุรกิจ ตั้งแต่การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ ศึกษาการพัฒนากลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจที่ทันสมัย นำทรัพยากรและนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ ไม่ว่าใครก็สามารถเรียนสาขานี้ได้ ทั้งนักธุรกิจ ผู้บริหารองค์กร หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และสร้างโอกาสใหม่ในการทำงาน

 

1589 CMMU Kouwenberg

 

          Prof. Dr. Roy Robertus Petrus Kouwenberg หัวหน้าสาขาการจัดการ ดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (Director of the PhD Program in Management) กล่าวว่า หลักสูตรปริญญาเอก เปิดรับสมัคร 2 สาขา ได้แก่ Ph.D. in Management และ Ph.D. in Sustainable Leadership มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทุกมิติ ครอบคลุมทั้งในเชิงทฤษฎี แนวคิด และการปฏิบัติ ตอบโจทย์การทำงานระดับภูมิภาคและระดับโลก เหมาะกับผู้ที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย ที่ปรึกษามืออาชีพ หรือผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ต้องการยกระดับตนเองให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญพิเศษ

          องค์ความรู้หลักสูตรปริญญาเอกของ CMMU ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งด้านการบริหาร การตลาด การเงิน และนวัตกรรม ฯลฯ ทำให้ปีนี้ เรามีผู้สนใจรับฟังและสอบถามข้อมูลทั้งจากในและต่างประเทศ โดยกำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้

          ทั้งนี้ ผู้สนใจศึกษาต่อกับ CMMU ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook CMMU Mahidol และ www.cm.mahidol.ac.th หรืออีเมล์ chantrapa.khu@mahidol.ac.th โทร. 02 206 2000 ต่อ 5802

 

A1589

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!