WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1CPALL

วิทยาลัยฯปัญญาภิวัฒน์ร่วมสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ปลุกแนวคิดใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาเยาวชนรู้จริง ลงมือจริง

      วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สานต่อโครงการสร้างสรรค์ 'หน่อนวัตกรรม ครั้งที่ 5’ โชว์ศักยภาพนักศึกษาในด้านการสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรชั้นนำในอนาคตพร้อมปลูกฝังแนวคิดห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเยาวชน อย่างเป็นรูปธรรมด้วยรูปแบบของการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง ผลิตเยาวชนให้เข้าใจโลกของการทำงานและก้าวไปสู่ความสำเร็จในการทำงาน ยกระดับบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพของประเทศ

                วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่มของ ซีพี ออลล์ ได้สานต่อโครงการสร้างสรรค์ที่จะจุดประกายความคิดของนักศึกษา ให้เป็นนักคิดที่สร้างสรรค์กับโครงการ หน่อนวัตกรรมซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 ในชื่อ หน่อนวัตกรรมครั้งที่ 5’ (Genesis of Innovations season 5) โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์ ผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และวิทยาลัยเครือข่ายในความร่วมมือ ซึ่งในงานจะนำผลงานจากนักศึกษามาแสดงและร่วมประกวด โดยจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนั่นคือ นวัตกรรมต่อยอด ที่จะจัดแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชม และนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่จะจัดประกวดชิงรางวัลบนเวทีกลาง หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

     สำหรับ แนวคิดหลักของโครงการ'หน่อนวัตกรรม ครั้งที่ 5' จะเน้นการสร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนาให้ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยอิงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมต่อสังคม ทำให้นวัตกรยุคใหม่มีทั้งความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และจิตสาธารณะที่ดีต่อสังคมต่อไป

    ภายในงาน 'หน่อนวัตกรรมครั้งที่ 5' มีนวัตกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ไม้เท้าวัดไฟฟ้าผลงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ที่ได้แนวคิดการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์มาจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ปี 2554 ที่เกิดปัญญากระแสไฟฟ้ารั่ว ทำให้เกิดอันตราย นักศึกษาจึงได้คิดค้นนวัตกรรม ไม้เท้าวัดไฟฟ้าเพื่อที่จะวัดกระแสไฟที่รั่วไหลมาตามพื้น สำหรับเตือนภัยไม่ให้เข้าใกล้ในบริเวณนั้นๆ

    นอกจากนวัตกรรมที่ออกมาในรูปแบบของชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์แล้ว ยังมีผลงานนวัตกรรมในรูปแบบสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่น่าสนใจ และยังสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานทั้งผลงาน วีดิทัศน์แอนิเมชั่น : NGV พลังงานสะอาดเพื่ออนาคตผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ 2 ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประโยชน์ของพลังงาน NGV ที่กำลังจะมาเป็นพลังงานหลักในอนาคต หรือผลงาน สื่อการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องสถานการณ์พลังงานในประเทศไทย และพลังงานโลกผลงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ที่จะนำพาให้รู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงาน และสถานการณ์เกี่ยวกับพลังงานที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ได้ศึกษาสื่อการเรียนนี้ได้ตระหนักถึงสถานการณ์พลังงานที่เกิดขึ้น

    สำหรับ งานหน่อนวัตกรรมครั้งที่ 5 มีผลงานเข้าประกวดจำนวน 20 ผลงานจากกว่า 13 วิทยาลัยทั่วประเทศ ประกอบด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์, ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์, และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนรวมทั้งหมด 4 ทีม ชนะเลิศทั้ง 4 ทีมได้แก่

                (1) นวัตกรรมพยุงถุงน้ำแข็ง จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

                (2) นวัตกรรม 'ตระกร้าอเนกประสงค์' จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชยการเชียงใหม่

                (3) นวัตกรรม 'ถาดรองน้ำใต้ตู้แช่น้ำแข็ง' จากศูนย์การเรียน ซีพี แรม ลาดหลุมแก้ว

                (4) นวัตกรรม 'เครื่องมือถอดหัวจ่ายน้ำร้อน'วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

         นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ชนะและได้รับรางวัลในครั้งนี้ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่ได้สร้างนวัตกรที่มีคุณภาพ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติได้ เป็นไปตามนโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน ที่เน้นการเรียนรู้จริง และปฏิบัติได้จริง นักศึกษาจึงได้เรียนรู้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะนำมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ ทางวิทยาลัยฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่านวัตกรรุ่นใหม่ๆ ไม่ว่าจะมาจากสถาบันของเรา หรือจากที่ใดจะเป็นนวัตกรคุณภาพ มีจิตสำนึกสาธารณะต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว และสถาบันแห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดไป

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!