WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

NSFจารลกษณ เรองสวรรณกอช. รุก กลุ่มนักเรียน เดินหน้าสร้าง'ต้นกล้าการออม' เตรียมลงพื้นที่โรงเรียนนำร่องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9-12 ม.ค. 61
       กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เตรียมลงพื้นที่ชวนนักเรียนโรงเรียนนำร่องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แห่ง ในจังหวัดขอนแก่น ให้รู้จักและสนใจสมัครเป็นสมาชิกออมกับ กอช. เร่งสร้างรากฐานทางการเงินเพื่ออนาคตวัยเกษียณ พร้อมเดินหน้าโครงการ ‘ต้นกล้าการออม’ สร้างชมรมนักเรียนแกนนำในแต่ละโรงเรียน สานต่อภารกิจกระตุ้นการออมในพื้นที่
      นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยถึง การเตรียมลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ กอช. เพื่อจัดกิจกรรมในโครงการ'ต้นกล้าการออม' ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2561 ให้กับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) โรงเรียนนำร่องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แห่ง ในจังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนนครขอนแก่น และโรงเรียนขามแก่นนคร ได้รู้จัก กอช. มากขึ้น รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุน และการวางแผนทางการเงินอย่างยั่งยืน พร้อมกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักในการออม โดยเฉพาะการเป็นสมาชิกกับ กอช. เพราะสามารถออมได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่นักเรียนสามารถเก็บออมได้สะดวก หรือผู้ปกครองเป็นผู้เก็บออมให้ รวมทั้งยังได้รับเงินจากรัฐสมทบช่วยออมด้วย และถือเป็นการเริ่มวางรากฐานทางการเงินให้ตนเองตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อพึ่งพาตนเองได้ในวัยเกษียณ
     นอกจากนี้ กอช. จะร่วมกับโรงเรียนนำร่องทั้ง 5 แห่ง เพื่อจัดตั้ง 'ชมรมต้นกล้าการออม' ขึ้นในแต่ละโรงเรียน โดยมีนักเรียนแกนนำเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงิน รวมทั้งปลูกฝังให้เพื่อนนักเรียนในโรงเรียนหรือคนใกล้ชิดมีวินัยการออมเงิน เพื่อร่วมขับเคลื่อนด้านการออมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมต่อไป
       โดย กอช. จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมการออมเพื่อการชราภาพ ครอบคลุมทั่วถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยมีช่วงอายุตั้งแต่ 15-60 ปี ซึ่งในข้อมูลแรงงานนอกระบบปัจจุบันกว่า 18.5 ล้านคน เป็นนักเรียนนักศึกษาถึงประมาณ 13.36 ล้านคน ในส่วนนี้มีผู้ทีอายุ 15 ปีขึ้นไปและกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษาอยู่ด้วย หากเยาวชนเหล่านี้สมัครเป็นสมาชิก กอช. เพื่อเริ่มออมตั้งแต่อายุน้อยและออมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เมื่อถึงวัยเกษียณจะได้รับเงินบำนาญไว้พึ่งพาตนเองได้ใช้ในยามชราภาพ
        หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ กอช. สายด่วนเงินออม โทร.02-017-0789 ในเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. Facebook Page : กองทุนการออมแห่งชาติ-กอช. / Line: @nsf.th / E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และสมัครสมาชิก กอช. ได้ที่ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธ.ก.ส. และ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!