WORLD7

SME720 x 100tqm720

1.AAA A AAchiwa1

วิทยาลัยอาชีวะอุดรธานี ประชุมผู้ปกครอง ‘อาชีพยุคดิจิทัล ความท้าทายสู่มาตรฐานนานาชาติ และPlatform Digital ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา EDR’ ณ ศูนย์ประชุมที่ใหญ่สุดในอุดรธานี

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมกับสมาคมครูและผู้ปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดประชุม ผู้ปกครองนักศึกษา กว่า 6,000 คน ณ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์  ย่านศูนย์การค้า UD Town โดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำเสนอผลการจัดการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร Premium หลายหลักสูตร การพัฒนาการศึกษาสู่การเป็น Excellence Center การพัฒนาหลักสูตรธุรกิจการบิน การส่งนักศึกษาเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยน ณ หลายประเทศจำนวนมาก การสร้างความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการระดับชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ การสร้างนวัตกรรมทางการบริหาร โรงงานในวิทยาลัย การพัฒนาห้องเรียนที่ทันสมัย การเตรียมรับการประเมินมาตรฐานนานาชาติ APACC สู่การเป็นสถานศึกษาชั้นนำระดับโลก และนำเสนอข้อมูลของวิทยาลัยในด้านอื่นๆ

       การประชุมครั้ง เป็นประชุมสมัยวิสามัญ สมาคมครูและผู้ปกครองฯ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีได้ประชุมผู้ปกครอง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาในรอบ 1 ปี การจัดนิทรรศการวิชาการและความเป็นเลิศในหลายด้าน การแสดงอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติและให้ผู้ปกครองได้พบปะกับคุณครูที่ปรึกษา เพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับนักษา และแนะนำการใช้แอปพลิเคชั่น EDR เพื่อดูแลช่วยเหลือนักศึกษา และสร้างการสื่อสารระหว่างวิทยาลัย คุณครู และนักศึกษา

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!