WORLD7

SME720 x 100tqm720

1.AAA A AA1Fix It Center

’อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยหนาว ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวกิจกรรมอาชีวบริการ Fix It Center’

       วันนี้(27ธ.ค.) ที่ โรงเรียนชายแดนบ้านห้วยเป้า อำเภอปากชม จังหวัดเลย นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดเลย’อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยหนาว ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวกิจกรรมอาชีวบริการ Fix It Center’ โดยนายณรงค์ กล่าวว่า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ มีความเป็นห่วงในคุณภาพชีวิตนักเรียนและผู้ปกครองที่ประสบภัยหนาว จึงมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อมอบผ้าห่มบรรเทาความหนาว ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมาได้นำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมาแล้ว และวันนี้นำมามอบให้แก่ผู้เดือดร้อนผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดเลยซึ่งถือว่าเป็นที่ที่หนาวที่สุด โดยผ้าห่มที่นำมาแจกเป็นผลผลิตฝีมือนักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี

         “นอกจากผู้ประสบภัยในพื้นที่ทุรกันดารจะได้รับผ้าห่มบรรเทาความหนาว ทำให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติแล้ว นักศึกษาอาชีวศึกษายังได้บำเพ็ญประโยชน์ มีจิตบริการ เกิดความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคี อาสาทำงานเพื่อสังคมและยังได้นำทักษะวิชาชีพมาบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสร้างคนดีของบ้านเมือง สืบสานพระราชปณิธานสร้างประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนคนไทยที่ประสบทุกข์ภัย อีกทั้งยังเป็นการหล่อหลอมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้มีจิตอาสาทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ปลุกย้ำการเป็นคนดี รวมถึงได้ฝึกฝนทักษะฝีมือด้านอาชีพตามวิชาชีพที่เรียนด้วย”เลขาธิการ กอศ.กล่าวและว่า ทั้งนี้ตนอยากฝากผู้ปกครองว่าเมื่อลูกหลานเรียนจบ ม.3 แล้ว ให้ส่งลูกหลานมาเรียนสายอาชีพ เพราะเมื่อเรียนจบการันตีว่า มีงานทำแน่นอน

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!