WORLD7

SME720 x 100tqm720

1.AAA A AAcheewa15

ณรงค์ ชมอาชีวะอุดรธานี จัดหลักสูตรสอดคล้อง Excellence Center

      นายณรงค์ แผ้วผลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หลังประชุมขับเคลื่อนจุดเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ปีการศึกษา 2563 (สายอาชีวศึกษา 50 : 50 สายสามัญ) ต่อผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐและเอกชน ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอีสานตอนบน กว่า 400 คน ณ โรงแรมการิน จังหวัดอุดรธานี โดยขณะตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ได้นำเสนอผลการจัดการอาชีวศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ ด้านการพัฒนาหลักสูตรแห่งอนาคตและการจัดการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ  เช่น หลักสูตร Excellence Center หลักสูตร LOGISTICS Premium หลักสูตร BTEC สาขา Business Accounting สาขา Information of Technology หลักสูตร Airline Aviation การรับประเมิน APACC และการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ

      ทั้งนี้ นายณรงค์ แผ้วผลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เยี่ยมชมศูนย์บริการรับส่งสินค้า E-commeace ห้องปฏิบัติการ BEYOUND CAFE@UDVC ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถานประกอบการ ห้องเรียนและเยี่ยมชมภูมิทัศน์รอบวิทยาลัยฯ รวมทั้งได้พบปะพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา 

     เมื่อเสร็จสิ้นการเยี่ยมชม นายณรงค์ แผ้วผลสง กล่าวว่า "วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีศักยภาพสูงมาก เป็นต้นแบบของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ถือเป็นสถานศึกษาชั้นนำระดับนานาชาติที่มีคุณภาพมากๆ มีความโดนเด่นด้าน Excellent Center หลายสาขาวิชา ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่สามารถนำพา Teamwork บริหารงานจนประสบความสำเร็จหลายๆด้าน เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป มีความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติได้ มีการเชื่อมประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและประสถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ จีน เยอรมัน ฝรั่งเศษ อังกฤษ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย และประเทศ อื่นๆ ซึ่งถือเป็นภาคภูมิใจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ"

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!